Novi pravilnici

Idući tjedan tri natječaja iz Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo

Agrosavjeti
Ribarske mreže Fotografija: Pixabay
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je tri Pravilnika (NN 88/2016) u okviru Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo namijenjena dodjeli potpore za ulaganja u ribarska plovila u segmentu gospodarskog ribolova na moru i gospodarskog ribolova na slatkim vodama te dodjele potpore u segmentu koćarskog ribolova za vrijeme privremene obustave ribolovnih aktivnosti

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnosti“

Predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta, a korisnik potpore može biti vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana. Potpora u okviru ove mjere se dodjeljuje po ribarskom plovilu.

Ukupna financijska alokacija za provedbu ovoga Pravilnika iznosi oko 4,5 mil. eura dok je maksimalni iznos potpore kojega korisnik može ostvariti 400.000,00 kuna po plovilu.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“

Pravilnik omogućava sufinanciranje ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, tj. ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu pod uvjetom da se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata, ulaganja u revizije i sustave energetske učinkovitosti te studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila. Korisnik potpore u okviru ove mjere je vlasnik ribarskog plovila, a potpora se dodjeljuje po plovilu.

Ukupna financijska alokacija za provedbu ovoga Pravilnika iznosi 2.666.667,00 eura dok je maksimalni iznos potpore kojega korisnik može ostvariti 200.000,00 kuna po plovilu.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2016. godine“

Pravilnikom su definirani uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama - koćama za razdoblje od 16. rujna 2016. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2016. godine u 24:00 sata (30 dana) na području ribolovnih zona C, D i E (osim podzone E2 i dijela pozdone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu - rt Pelova na otoku Krku).

 

Pravilnici će se provoditi putem javnih natječaja koji će biti objavljeni u slijedećih tjedan dana, a koji će detaljno propisati dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijavu.

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede organizirat će radionice po obalnim županijama kako bi se ribarima olakšala i pojasnila prijava na sam natječaj.

Informacije o vremenu i mjestu održavanja radionica bit će dostupne u danima koji slijede.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje