Imate viškove hrane?

Agrosavjeti
Fotografija:
Čitav proces doniranja hrane olakšan je novim Pravilnikom o doniranju hrane i hrane za životinje, kojim je omogućeno dobivanje poreznih olakšica za doniranu hranu do posljednjeg dana isteka roka trajanja te doniranje hrane nakon isteka datuma "najbolje upotrijebiti do", pod uvjetom da je hrana sigurna

Prema procjenama, godišnje se u Republici Hrvatskoj baci oko 400.000 tona hrane. Od tog iznosa, 55% bačene hrane nastane u kućanstvima, dok se ostalih 45% hrane baci na polju, u preradi te tijekom distribucije. Istovremeno, u Republici Hrvatskoj oko 26% osoba je u riziku od siromaštva.

Doniranjem viškova hrane koja je još uvijek sigurna i prikladna za konzumaciju, sprječavamo da ta hrana postane otpad, što je važno i kao ekološka mjera u očuvanju i zaštiti okoliša.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom organiziralo je u većim hrvatskim gradovima niz interaktivnih radionica na temu doniranja hrane.

Interaktivne radionice

Na interaktivnim radionicama za subjekte sudionici doznaju kako doprinijeti društveno odgovornom i socijalno osjetljivom poslovanju tvrtke, brzo i jednostavno prilagoditi poslovne procese, uštedjeti i dobiti porezne olakšice doniranjem hrane, primijeniti IT sustav te usvojiti nova pravila za doniranje hrane.   

Prva interaktivna radionica održana je 19. studenoga u Županijskoj komori Osijek, a druga 26. studenoga u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu. Iduća radionica održat će se 28. siječnja u Rijeci, u prostorijama Županijske komore Rijeka. Za 4. veljače najavljena je završna radionica ciklusa, koja će se održati u Županijskoj komori Split. 

Program je za sve gradove isti, a zbog ograničenog broja mjesta obvezna je prijava. Svi sudionici radionice dobijaju tiskani primjerak Vodiča za doniranje hrane u izdanju Ministarstva poljoprivrede.

Omogućeno dobivanje poreznih olakšica

Paket mjera unaprjeđenja sustava doniranja hrane započet je izradom IT sustava za doniranje hrane -"e doniranje", kojim se olakšava i ubrzava preraspodjela viškova hrane. Čitav proces doniranja hrane olakšan je novim Pravilnikom o doniranju hrane i hrane za životinje, kojim je omogućeno dobivanje poreznih olakšica za doniranu hranu do posljednjeg dana isteka roka trajanja te doniranje hrane nakon isteka datuma "najbolje upotrijebiti do", pod uvjetom da je hrana sigurna.

Ministarstvo poljoprivrede je izradilo i Studiju o izvedivosti banke hrane te pripremilo optimalan model za njezino osnivanje. Kako bi se olakšala primjena novih pravila, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu izradila je Smjernice za doniranje hrane u odnosu na rokove trajanja.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje