ZPP

Izravna plaćanja poljoprivredi

Agrosavjeti
Livada Fotografija: Thinkstock
Obveza očuvanja trajnih travnjaka i zabrana prenamjene okolišno-osjetljivih travnjaka

Od 2015. godine Zajednička poljoprivredna politika EU uvela je nove mjere u okviru poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš (zelene prakse), a jedna od najznačajnijih je očuvanje postojećih trajnih travnjaka (livade i pašnjaci - ARKOD: 310, 320 i 321), izvještavaju iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Praksa očuvanja  trajnih travnjaka sastoji se od dvije obveze:

  1. Očuvanje trajnih travnjaka na nacionalnoj razini – gdje se godišnji omjer površina trajnih travnjaka i ukupne prijavljene poljoprivredne površine na nacionalnoj razini, ne smije smanjiti za više od 5%. Ukoliko se godišnji omjer smanji u odnosu na referentni omjer za više od 4% na cjelokupnom području RH uvodi se obveza prethodnog pojedinačnog odobrenja prenamjene (dozvola za prenamjenu poljoprivrednim gospodarstvima). U slučaju da se godišnji omjer smanji za više od 5% primjenjuje se obveza prenamjene zemljišta natrag u trajni travnjak za one poljoprivrednike koji raspolažu zemljištem koje je bilo prenamijenjeno. Obzirom da se u 2015. godini godišnji omjer, u odnosu na referentni, nije značajno smanjio – nema obveze prenamjene!  
  2. Zabrana prenamjene okolišno-osjetljivih trajnih travnjaka na razini poljoprivrednog gospodarstva - poljoprivrednici ne smiju prenamijeniti, niti preorati okolišno-osjetljive trajne travnjake registrirane  u ARKOD-u koji se nalaze na područjima Natura 2000 (popis područja u tablici 7. priloga 1. Pravilnika o provedbi izravne potpore). Ako poljoprivrednik prenamijeni okolišno-osjetljivi trajni travnjak, dužan je vratiti ga u prvotno stanje u što kraćem roku, ali ne kasnije od 31.svibnja 2016. godine. Ukoliko korisnik do navedenog roka ne vrati prenamijenjeni okolišno osjetljivi travnjak u prijašnje stanje, kod izračuna potpore za zelena plaćanja iznos isplate će se umanjiti za površinu kod koje je utvrđena nesukladnost te će korisniku biti smanjen iznos zelenog plaćanja.


Iznimno, korisnici mogu prenamijeniti okolišno-osjetljive travnjake do dovršenja detaljne karte staništa s okolišno-osjetljivim trajnim travnjacima, ukoliko prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu pokaže da takva prenamjena nema značajnih negativnih utjecaja.

Korisnik podnosi zahtjev za ocjenu prihvatljivosti zahvata Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.  

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje