Obavijest strankama

Kako ostvariti pravo na povrat plaćene ili više plaćene pristojbe od Ministarstva poljoprivrede

Agrosavjeti
Novac u džepu Fotografija: Pixabay
Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke. O zahtjevu za povrat pristojbe rješenjem odlučuje tijelo za čiji je rad plaćena pristojba.

Dana 1. veljače 2017. godine stupila je na snagu Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17) koja donosi bitne promjene u naplati općih i posebnih pristojbi u odnosu na prethodni Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14.). 

Nadalje, člankom 11. stavcima 1., 2. i 3. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16) propisano je da pravo na povrat plaćene ili više plaćene pristojbe ima osoba koja je platila pristojbu koju nije bila obvezna platiti ili je platila pristojbu u većem iznosu od propisanog ili je platila pristojbu za radnju koju tijelo nije obavilo.

Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke. O zahtjevu za povrat pristojbe rješenjem odlučuje tijelo za čiji je rad plaćena pristojba. 

Iz odredbe članka 11. stavka 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16) proizilazi da za sve zahtjeve i druge podneske podnesene nakon 31. siječnja 2017. godine a za koje je plaćena pristojba u iznosu većem od onog propisanog važećom Uredbom o Tarifi upravnih pristojbi, stranke imaju pravo na povrat plaćene ili više plaćene pristojbe. 

Slijedom navedenog, a u dogovoru sa Sektorom za financijsko-planske i računovodstvene poslove, potrebno je da stranka podnese Ministarstvu poljoprivrede zahtjev za povrat pristojbe. 
 

U zahtjevu je potrebno navesti sljedeće:

- iznos za koji se traži povrat pristojbe, 

- ime i prezime, 

- OIB

- IBAN 

- adresu i

- kontakt.

Zahtjev se podnosi na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede 

Ulica grada Vukovara 78 

Zagreb

 

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje