Javni poziv

Karlovačka županija daje potpore poljoprivrednicima

Agrosavjeti
Novac, kovanice Fotografija: Thinkstock
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam Karlovačke županije raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji u Karlovačkoj županiji za 2016. godinu

Korisnici potpora su fizičke i pravne osobe, kao i poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u Karlovačkoj županiji, te imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije, imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku potporu na području Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Korisnici potpora).

Korisnici potpora iznimno mogu biti i druge fizičke i pravne osobe s kojima će Karlovačka županija surađivati na provođenju mjera potpora. Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga. 

Zahtjevi za sve mjere potpora podnose se osobno ili poštom na propisanim obrascima s pripadajućom dokumentacijom na adresu: KARLOVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam, Haulikova 1, 47000 Karlovac

Obrasci zahtjeva i Programi Javnog poziva, dostupni su na web stranici Karlovačke županije.

Sve dodatne informacije mogu se doznati na broj telefona 649-255 ili 649-256, radnim danom od 7 – 15 sati.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje