UBLAŽITE POSLJEDICE

Manjak oborina negativno utječe na očekivani prinos ozimih žitarica

Agrosavjeti
Fotografija:
Poljoprivrednici su zabrinuti za ozime ratarske usjeve, koji su ovog proljeća zbog smanjene količine oborina nižeg habitusa od uobičajenog i neće donijeti visoke prinose

Većinu poljoprivrednih proizvođača i stručnjaka zabrinjava utjecaj smanjene količine oborina na ozime ratarske usjeve, upozorava portal Savjetodavna.

Može se primijetiti da su usjevi nižeg habitusa od uobičajenih godina, što se osobito može vidjeti na usjevima posijanim izvan optimalnih rokova sjetve, parcelama na kojima je manja opskrbljenost najvažnijim hranivima ili onih koje imaju manji sadržaj organske tvari u tlu.

Usjevi ozimih žitarica posijani izvan optimalnih rokova sjetve zbog povišenih temperatura tijekom mjeseca veljače 2020. godine i pomanjkanja oborina nisu dobro izbusali te nemaju potreban sklop biljaka po m². Na takvim usjevima zasigurno se neće ostvariti visoki prinosi. Tijekom prva četiri mjeseca 2020. godine u usporedbi s višegodišnjim prosjekom bilježimo manjak oborina ovisno o lokalitetu okvirno od 70 mm oborina/m². Svakako valja napomenuti da je tijekom posljednjih petnaestak godina već zabilježeno manje oborina npr. 2007. godine u mjesecu travnju na području Međimurja palo je samo 2 mm oborina/m², dok je 2008. godine palo 24 mm/m² . Sušne 2008. godine ostvaren je prosjek prinosa proizvodnog pokusa pšenice od 6.500 kg/ha. Visina ostvarenog prinosa žitarica ovisiti će o količinama i rasporedu oborina u narednom periodu.

Pošto se ozimi ječam nalazi u fazi pred klasanje, dok se klasanje ozime pšenice može očekivati u prvoj dekadi mjeseca svibnja, za ublažavanje posljedica suše i izgradnje zrna žitarica preporuka je korištenje folijarnih pripravaka na bazi aminokiselina i onih koji sadrže kalij jer ovaj element utječe na vodni režim biljaka, savjetuje dipl. inž. agr. Suzana Pajić iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.