Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja

Maslini je ove godine nedostajalo vode u njezinoj najvažnijoj fazi, a to je dozrijevanje ploda

Agrosavjeti
OPG Zoltan Trojković - masline Fotografija:
Može se reći da je 2018. maslinarska godina imala je više lica. Agroklimatski uvjeti bili su vrlo promjenljivi: hladnoća i led, suša, sporadične količine vode tj. oborina, naglo isušivanje tla i biljaka, naleti bure i juga i sl. U svim maslinarskim područjima Republike Hrvatske bila je više - manje ista situacija.

Optimalna tehnološka zrelost ploda maslina ovisi o sorti i području uzgoja. U tu svrhu savjetodavci su uzimali uzorke plodova maslina na terenu u maslinicima OPG-ova, koji su bili spremni na takav vid suradnje, i to od sredine rujna pa sve do maksimalnog sadržaja ulja u plodovima, što je ove godine bilo 20. studenoga 2018.

Na kraju vegetacijske sezone u maslinicima hrvatskog priobalja Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba (HPŠSS) počela je s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, a u cilju davanja maslinarima, po prvi puta, kompletnu agrotehniku uzgoja maslina, od gnojenja, rezanja, navodnjavanja, zaštite i čuvanja ploda pa do berbe tj. određivanja optimalnog vremena berbe maslina.

Optimalna tehnološka zrelost ploda maslina ovisi o sorti i području uzgoja. Tim projektom ispitala se tehnološka zrelost sorata maslina Istre, Hrvatskog Primorja - Kvarnera i Dalmacije u njihovom području uzgoja. U tu svrhu savjetodavci su uzimali uzorke plodova maslina na terenu u maslinicima OPG-ova, koji su bili spremni na takav vid suradnje, i to od sredine rujna pa sve do maksimalnog sadržaja ulja u plodovima, što je ove godine bilo 20. studenoga 2018.

Uzorkovanje se obavljalo svakih 10-tak dana od početka praćenja tehnološke zrelosti maslina pa do početka berbe, u 8 rokova, na 6 uzgojnih područja: Istra, Hrvatsko Primorje, Sjeverna Dalmacija – Zadarska županija, Sjeverna Dalmacija – Šibensko-kninska županija, Srednja Dalmacija s otocima Hvar, Brač, Šolta te Južna Dalmacija (Konavli) s otokom Korčula.

Analiza plodova maslina obavljala se u laboratoriju tvrtke NIR ANALIZA d.o.o. u Zagrebu, koja je ovlaštena za NIR analize.

Osvrt na maslinarsku godinu

Može se reći da je 2018. maslinarska godina imala je više lica. Agroklimatski uvjeti bili su vrlo promjenljivi: hladnoća i led, suša, sporadične količine vode tj. oborina, naglo isušivanje tla i biljaka, naleti bure i juga i sl. U svim maslinarskim područjima Republike Hrvatske bila je više - manje ista situacija.

Radi toga, maslina je dosta patila (stres masline) te se nije normalno razvijala, kako je bilo za očekivati, što je posljedica navedenog. Treba naglasiti da se Završno izvješće odnosi na maslinarska područja, koja se ne navodnjavaju. Za ovu maslinarsku godinu može se zaključiti sljedeće:

Generalno gledano, maslini je nedostajalo vode u njezinoj najvažnijoj fazi, a to je dozrijevanje ploda, i to naročito u prvoj fazi (stvaranje konačne mase ploda - pulpe), koja je uobičajena za svaku pojedinu sortu, a kod koje se pratila tehnološka zrelost. Posljedica toga je preuranjena promjena pigmenta u drugoj fazi dozrijevanja i neuravnotežena akumulacija ulja u plodu. Sve je to bilo praćeno velikim oscilacijama ukupne količine vode (od jako puno do jako malo i obrnuto) u plodu tijekom cijele druge i treće faze dozrijevanja.

Rezultati analiza uzorkovanih plodova maslina

Analiza uzorkovanih plodova sorte Oblica na otoku Hvaru pokazuje zakašnjeli razvoj mase ploda tj. pulpe, ovisno o količini vode u plodu (tablica 1. Sorta Oblica na otoku Hvaru).Izmjerena količina vode u plodu kretala se od minimalne, početkom listopada 35 %, do maksimalne početkom studenoga 50 %. 

Početna izmjerena vrijednost 15. 09. 2018. bila je 42 %. Zbog takvog stanja i velikih oscilacija količine vode u plodu u prvoj i drugoj fazi dozrijevanja, došlo je do zakašnjelog razvoja ploda, što se može vidjeti u početnoj i konačnoj masi ploda. Navedenog datuma masa ploda je bila 3,77 g, a 05. 11. 2018. bila je 6,38 g. To stanje pratila je neravnomjerna akumulacija ulja u suhoj tvari poda masline.

Kao pokazatelj nedovoljnog poznavanja sorte (uvriježeno je mišljenje da je Leccino rana sorta), navodi se u tablici 2. primjer razlike u masi ploda za sortu Leccino u Istri (Novigrad), koja je 05. listopada 2018. bila 2,25 g (srednja vrijednost 10 plodova), a 05. studenoga 4,55 g. Dakle, radi se o 100 %-tnom povećanju jednog ploda u masi, u razdoblju od 30 dana. Količina vode u plodu od početka mjerenja (polovica rujna) pa do kraja (polovica studenoga) varirala je za samo 4 %, što je pokazatelj stabilnih uvjeta u fazi dozrijevanja ploda.

Prema tome, radi se o stvaranju konačne mase ploda, kojoj je tek slijedila završna faza akumulacije ulja. Sve navedeno pratila je i stabilna akumulacija ulja u suhoj tvari ploda masline i njezin završetak polovicom studenoga.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje