Sredstva

Međimurska županija dodijeljuje potpore male vrijednosti za ekološku poljoprivredu

Agrosavjeti
Borovnice Fotografija: Pixabay
Javni poziv otvoren je do 30. rujna 2016. godine.

Programom potpora poljoprivredi Međimurska županija je objavila Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za sufinanciranje troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.

Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Međimurskoj županiji upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koji ekološku proizvodnju obavljaju  na području Međimurske županije.

Korisnici potpore mogu ostvariti potporu male vrijednost sukladno Programu potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2015.-2016. Godine, koji je usklađen s pravilima potpore de minimis i odobren od strane Ministarstva poljoprivrede, a odnosi se na financiranje troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.

Ukupni iznos potpora male vrijednost dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR unazad tri fiskalne godine (predmetna i prethodne dvije fiskalne godine) od dana podnošenja zahtjeva, pri čemu se ta gornja granica odnosi na sve oblike, izvore i programe javne potpore ukupno dodijeljene pojedinom korisniku. Podnositelj zahtjeva obavezan je u zahtjevu navesti podatke o iznosima primljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

Potpora se dodjeljuje u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kn ukupnih troškova u tekućoj godini.

Zahtjevi za dodjelu potpore s propisanom dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potporu iz ovog Javnog poziva i obrasca zahtjeva, dostupni su u Međimurskoj županiji, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Odsjek za poljoprivredu i turizam i na web stranicama Međimurske županije.

Javni poziv je otvoren do 30. rujna 2016. godine.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje