Hapih savjetuje

Nakon skidanja jarih usjeva, prije gnojidbe, potrebno je analizirati tlo

Agrosavjeti
Fotografija:
Analiza tla utječe na ekonomičnost poslovanja i može pomoći pri planiranju i proračunu potrebne gnojidbe, javlja Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Nakon skidanja jarih usjeva, a prije osnovne gnojidbe potrebno je analizirati tlo kako bi dobili neophodne informacije o statusu hranjiva u tlu te donijeli odluku o količini i vrsti gnojiva kojim je potrebno gnojiti tlo kako bi vratiti iznesene elemente urodom ili na drugi način izgubljena hraniva (kemijska, biološka, fizička fiksacija, ispiranje, denitrifikacija i dr.)

Visinu priroda i njegovu kakvoću u složenom i dinamičnom sustavu tlo – biljka – atmosfera određuju brojni biološki, klimatski i zemljišni činitelji.

Stoga bez adekvatne gnojidbe nema visokih i stabilnih prinosa, potrebne kvalitete proizvoda, niti profitabilnosti pa se gnojidba opravdano smatra najvažnijom agrotehničkom mjerom u primarnoj organskoj proizvodnji, a određivanje količine i  vrste gnojiva, vremena primjene i načina gnojidbe mora se temeljiti na egzaktnim vrijednostima o raspoloživosti i odnosima hraniva u tlu, fiziološkim potrebama biljke, a ne na procjenama i gnojidbi napamet kako je često praksa kod naših poljoprivrednih proizvođača.

Analiza tla utječe na ekonomičnost poslovanja i može pomoći pri planiranju i proračunu potrebne gnojidbe.

Analizom tla nakon skidanja jarih usjeva određujemo trenutnu raspoloživosti hraniva u tlu te na temelju dobivenih vrijednosti potrebnu gnojidbu slijedećeg usjeva. Analiza tla temelj je za proračun potrebne gnojidbe, a gnojidba usjeva jedna od najvažnijih agrotehničkim mjera kojoj je potrebno posvetiti veliku pažnju.