BORBA PROTIV KOROVA

Nakon žetve spriječite rast ambrozije i europskog mračnjaka

Agrosavjeti
Fotografija:
Plitka obrada strništa nakon žetve pogoduje razvoju korova kao što su visokoalergena ambrozija ili invazivni europski mračnjak. Budući da ambrozija u narednom razdoblju počinje sa cvatnjom, zakonska je obveza poljoprivrednih proizvođača primijeniti mehaničke ili kemijske mjere za njeno suzbijanje

Nakon žetve, poljoprivrednici su u većini slučajeva obavili i plitku obradu ili prašenje strništa. No, na većini strništa naknadno raste i razvija se alergena korovna vrsta ambrozija, koja se još naziva fazanuša i partizanka (Ambrosia elatior), a na područjima uz rijeku Dravu i invazivna korovna vrsta europski mračnjak (Abutilon theophrasti). Sukladno uvjetima GAEC 6, potrebno je redovito provoditi mjere suzbijanja korova i sprječavati zarastanje poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom, podsjećaju na portalu Savjetodavna.

Budući da ambrozija u narednom razdoblju započinje sa cvatnjom, sukladno Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (NN 72/2007), potrebno je provoditi mehaničke ili kemijske mjere suzbijanja na poljoprivrednim, ali i svim drugim površinama gdje ova korovna vrsta raste. 

Agrotehničkom mjerom prašenje strništa potiče se rast i razvoj korova na oranicama, ako na istoj površini naknadno nije obavljena sjetva usjeva za zelenu gnojidbu, a naknadno ih je moguće suzbijati kemijski primjenom totalnih (neselektivnih) herbicida.

Kako ističe dipl.inž.agr. Milorad Šubić iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, prilikom suzbijanja korova herbicidima najčešće se koriste sredstva na osnovi glifosata. Primjenjuju se u količini od 1,5-12,0 lit./ha, pri čemu se za jednogodišnje korove koristi doza do 4 lit./ha, a za višegodišnje korove doza od 4-12 lit./ha. Preporučeni utrošak vode je 200-600 lit./ha, a preporučuje se dodati i pomoćno sredstvo (AMS, 5 % otopina UREA, ulje i/ili okvašivač). Sa smanjenim utroškom vode moguće je i smanjiti količinu herbicida, ističe Šubić.

Iz Uprave za stručnu podršku i razvoj poljoprivrede i ribarstva upućuju sve poljoprivredne proizvođače na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri aplikaciji herbicida potrebno je spriječiti zanošenje na susjedne usjeve.

Također, kako podsjećaju u Upravi, na ARKOD parcelama prijavljenim kao ekološki značajne površine (EZP) nije dopuštena primjena kemijskih sredstva za zaštitu bilja.