Upoznavanje agrotehnike

Održane "učionice na otvorenome"

Agrosavjeti
Učionica na otvorenom Fotografija: mr.sc. Tatjana Međimurec, Savjetodavna služba
One su ponajbolje prihvaćeni model prijenosa znanja. Kroz dobre primjere provođenja preporučene agrotehnike, pravilan odabir sortimenta, pravovremeno provedenu primjenu sredstava za zaštitu bilja na oranicama poljoprivrednici razmjenjuju znanja i iskustva, prenoseći ih međusobno, ali i učeći od stručnjaka – agronoma

Tijekom lipnja međusobnom suradnjom OPG-tvrtka proizvođač/distributer/oplemenjivač sjemena-tvrtka proizvođač sredstava za zaštitu bilja-terenski savjetodavac, na oranicama širom Podravine održano je nekoliko „učionica na otvorenome“.

Cilj je bio upoznati sortiment pšenice, uljane repice, krmnih kultura, ali i agrotehniku koju je nužno provoditi kako bi se postigli zadovoljavajući prinos i kakvoća. Žetva je u tijeku, neke oranice će nakon žetve ranih ozimih kultura biti zasijane postrnim usjevima.

Jedan od ciljeva bio je i predstaviti neke vrste namijenjene postrnoj sjetvi. Nakon pregleda usjeva u polju održana su predavanja o „zelenim plaćanjima“ i uvjetima koje poljoprivrednici moraju zadovoljiti kako bi ih ostvarili. Za potrebe provedbe zelene prakse jedna od mogućnosti je upravo sjetva postrnih i/ili pokrovnih usjeva. Što sve treba zadovoljiti da bi se površine posijane vrstama namijenjenima za sjetvu postrnih i/ili pokrovnih usjeva smatrale ekološki značajnim površinama te ponderacijski faktori pojašnjeni su na predavanjima.

Svoja polja za učionice ustupila su poljoprivredna gospodarstva Markovica iz Đurđevca, Zajec iz Podravske Subotice, Pali iz Gole, Čagran iz Virja, Antolić (z Drnja i Horvat iz Đelekovca, a mnoge su tvrtke donirale sjeme i sredstva za zaštitu bilja, koja su korištena na oranicama.

Stalna edukacija, ne samo u odabiru sortimenta i sredstava za zaštitu bilja nego i o potrebi provođenja agrotehnike, održavanju „higijene parcela“, očuvanju i održavanju (a cilj bi nam trebao biti i u podizanju) plodnosti tla, jedan je od preduvjeta uspješne proizvodnje.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje