Za 2017.

Otvoren Javni poziv za potpore lovstvu Zagrebačke županije

Agrosavjeti
Lovački trofej Fotografija: Pixabay
Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada 2017. godine, a za uzgoj zeca običnoga, uzgoj fazana i trčke do 15. studenoga 2017. godine.

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za prijavu dodjele potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini.

Predmet Javnog poziva su  mjere potpore za razvoj i unapređenje lovstva u Zagrebačkoj županiji koje obuhvaćaju:

  • Uzgoj, unos i zaštitu divljači i lovišta
  • Izradu dokumentacije za razvoj i unapređenje lovstva
  • Povećanje kvalitete infrastrukture u lovištima

Pravo prijave na Javni poziv  imaju lovozakupnici  i koncesionari zajedničkih lovišta i državnih lovišta na području Zagrebačke županije, te  poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji  koja imaju prebivalište odnosno sjedište na području Zagrebačke županije i  imaju proizvodnju za koju traže potporu na području Zagrebačke županije.

Javni poziv i pripadajuće dokumente potražite na web stranici Zagrebačke županije.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje