Javni poziv za 2017.

Prijavite se za male potpore za poljoprivredu, ruralni razvoj i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji

Agrosavjeti
Novac, kovanice Fotografija: Thinkstock
Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora sukladno Odluci o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini

Dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini za slijedeće mjere:

 • ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
 • ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
 • edukacija i stručno osposobljavanje,
 • razvoj proizvodnje i marketing proizvoda,
 • legalizcija zgrada poljoprivredne namjene,
 • uanpređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu,
 • ulaganje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području,
 • kompenzacija otežanih uvjeta gospodarenja u poljoprivredi,
 • potpora za izradu dokumentacije,
 • ulaganja u sektoru šumarstva,
 • ulaganja u okrupnjavanje i sređivanje poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišnog posjeda i
 • premija osiguranja i sanacija šteta.

Korisnici županijske potpore su poduzetnici, pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Zagrebačkoj županiji koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Zagrebačke županije, poduzetnici, pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik šumoposjednika s prebivalištem na području Zagrebačke županije, poduzetnici, pravne i fizičke osobe s područja Zagrebačke županije upisane u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu, proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem na području Zagrebačke županije i poduzetnici koji otkupljuju mlijeko na području Žumberka i Općine Krašić te realiziraju projekt za koji traže potporu na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom. 

Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi 100.000,00 kuna. Pojedina županijska potpora poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i/ili kontrole na terenu, a najkasnije do 31. prosinca 2017.

Javni poziv i pripadajuće dokumente potražite na web stranici Zagrebačke županije.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje