Savjeti

Kako sakupljati gljive

Agrosavjeti
Gljive Fotografija: Pixabay
Gljive su sporedni (nedrvni) šumski proizvodi koji se primjenjuju za hranu i liječenje. Mogu se skupljati i iznositi iz šume prema uvjetima propisanim Programom za gospodarenje šumama šumoposjednika i u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Prema Pravilniku o zaštiti gljiva; sakupljanje gljiva je postupak u kojem se samonikle gljive sakupljaju za osobne potrebe ili u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa.

Pojedini komercijalni sakupljač smije dnevno sakupiti maksimalno 10 kilograma od svake nadzemne vrste gljiva i 0,5 kilograma od podzemnih vrsta. Iskaznicu komercijalnog sakupljača gljiva izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja na vrijeme od 10 godina. Podnositelji predaju zahtjev do 1. travnja tekuće godine. Komercijalni sakupljači dužni su svake godine Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja podnijeti izvješće o sakupljenim gljivama za prethodnu godinu do 1. veljače tekuće godine.

Prilikom sakupljanja nadzemnih vrsta gljiva obvezno je pridržavati se slijedećih mjera zaštite;

  • skuplja se samo plodište uz obaveznu uporabu noža,
  • prilikom branja ne smije se oštećivati micelij ili neposredno stanište,
  • zabranjeno je sakupljanje starih plodišta sa znakovima propadanja (truljenje, pljesnivost, crvljivost) kao i tek izniklih, vrlo mladih plodišta,
  • zabranjeno je odbacivanje već sakupljenih gljiva.

Za sakupljanje podzemnih vrsta gljiva, obvezne su slijedeće mjere zaštite:

  • gljive se skupljaju samo od 15. rujna do 31. siječnja uz pomoć jednog registriranog psa sa veterinarskom iskaznicom,
  • prilikom kopanja obavezno je pridržavati se svih mjera propisanih Pravilnikom o zaštiti gljiva, a ako se sakupljanje obavlja po mraku koristi se svjetiljka sa halogenom žaruljom i akumulatorskim baterijama,
  • zabranjeno je odbacivanje već sakupljenih gljiva.

Za kršenje odredbi propisanih Pravilnikom o zaštiti gljiva ovlaštena osoba Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja sakupljaču može oduzeti iskaznicu.

Gljive

Za osobne potrebe dopušteno je sakupljanje svih vrsta samoniklih gljiva, osim zaštićenih vrsta ili njihovih dijelova u količini maksimalno 2 kilograma plodišta za nadzemne vrste a 0,1 kg za podzemne vrste (Pravilnik o zaštiti gljiva).

Za transport skupljenih gljiva potrebna je Popratnica za sporedne šumske proizvode. Da bi šumoposjednik dobio popratnicu prvo mora predati zahtjev u uredu Savjetodavne službe, uz predočenje osobnih dokumenata, Iskaznice šumoposjednika ili dokumentacije kojom dokazuje vlasništvo odnosno posjedništvo šume (vlasnički i posjedovni list), nakon čega ovlaštena osoba izdaje popratnicu poslije izlaska na teren.

Prodaja gljiva moguća je samo u slučaju da šumoposjednik posjeduje Iskaznicu šumoposjednika tj. upisan je u Upisnik šumoposjednika.

Za bavljenje komercijalnim skupljanjem gljiva potrebno je položiti stručno osposobljavanje nakon kojeg Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje Iskaznicu komercijalnog sakupljača gljiva.

Zabranjeno je skupljanje gljiva u Nacionalnim parkovima, te posebnim rezervatima, a na područjima posebne zaštite gljive se mogu skupljati samo ako je to dozvoljeno posebnim propisom. Također je zabranjeno branje, skupljanje, uništavanje i trgovina strogo zaštićenih vrsta gljiva.

Gljive

U Savjetodavnoj službi kod nadležnog šumarskog savjetnika šumoposjednici mogu provjeriti što je propisano u Programu gospodarenja za područje u kojem se njihova šuma nalazi.

Što se tiče vikend i hobi sakupljača gljiva, prema Pravilniku o korištenju nedrvnih šumskih proizvoda za sakupljanje gljiva u javnim šumama kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. potrebno je ishoditi dozvolu nadležne šumarije koja se naplaćuje prema važećem cjeniku. Oni sakupljači koji su vlasnici OPG-a imaju mogućnost i potpisivanja ugovora sa Hrvatskim šumama d.o.o. s kojim će definirati dopuštene količine gljiva.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje