Vremenske nepogode

Štete na ratarskim kulturama uzrokovane kasnim proljetnim mrazom

Agrosavjeti
Mraz na poljima Fotografija: Marijan Šušenj/PIXSELL
Tijekom noći s 25. na 26. travnja temperature su se spustile ispod nule. Duljina trajanja u satima kao i intenzitet mraza različiti su na pojedinim lokacijama. Pravo stanje oštećenja moći će se vidjeti tek nakon nekoliko dana.

Oštećene usjeve od mraza ne treba presijavati, treba pustiti da prođe određeno vrijeme. Stupanj oštećenja ovisi o feno-fazi razvoja kulturne biljke u kojem se nalazila za vrijeme niskih temperatura, duljini trajanja i jačini mraza.

Najzastupljenija ratarska kultura, kukuruz, ovisno o roku sjetve uglavnom još nije niknuo ili se nalazi u fazi nicanja. Na rijetkim parcelama kukuruz ima razvijena do najviše 3-4  lista (najranija sjetva).  Što se tiče šteta od mrazova na rano zasijanom kukuruzu koji je već niknuo bit će oštećeni samo prvi listovi, a sama biljka kukuruza neće biti uništena. Nakon mraza oštećeni kukuruz će se oporaviti, razvit će se novi listovi i uz mali zastoj u rastu i razvoju, biljka kukuruza nastavit će rasti. Takav kukuruz ne smanjuje prinos u usporedbi s kasno sijanim kukuruzom, koji u vrijeme pojave mraza još nije niknuo. Ukoliko kukuruz ima razvijenih 6 listova, bit će potpuno uništen od mraza.

Učestalost pojave kasnih proljetnih mrazova različita je ovisno o područjima, ali nije rijetka pojava. Podaci u tablici prikazuju pojavu kasnih proljetnih mrazova na lokaciji Đelekovec (Koprivničko-križevačka županija) u posljednjih dvadesetak godina.

Tablica - Pojava kasnog proljetnog mraza u Podravini – lokacija Đelekovec

GODINA DATUM
1994. 04. svibnja
1995. 05. svibnja
2003. 16. svibnja
2011. 05. i 06. svibnja
2012. 18. svibnja
2016. 26. travnja

Izvor podataka: Vesna Kadija Cmrk, dip.ing., agrometeorologinja; Podravka d.d., Koprivnica, Istraživanje i razvoj, Razvoj poljoprivrede

Osim kukuruza, zabrinuti su proizvođači šećerne repe, suncokreta, soje i krumpira:

Soja u fazi klijanja podnosi niske temperature čak i - 5°C, a prema novijim istraživanjima soja u fazi razvoja jednostavnih listova može izdržati do - 3,8 oC bez oštećenja na listovima.

Prema podacima iz literature, biljke suncokreta u početnom porastu mogu izdržati temperature do -5°C, a na nižim temperaturama biljke ugibaju. Jako oštećene biljke suncokreta izgledaju vodenasto i mekano, a manje oštećene biljke imaju srebrnast izgled i u pravilu se oporave. Različiti kultivari imaju različitu otpornost na negativne temperature.

Šećerna repa je najosjetljivija na niske temperature u razdoblju pojave supki na površini tla do njihovog razdvajanja. U tom razdoblju joj temperature -3 °C mogu nanijeti velike štete. U fazi prvog para pravih listova biljke izdrže mraz do -4 °C. Niske temperature u vrijeme nicanja do pojave drugog para pravih listova mogu kod osjetljivih sorata izazvati pojavu proraslica.

Nadzemni dio krumpira strada već kod temperatura – 1°C. Gomolji također ne podnose niske temperature zbog visokog sadržaja vode. No, ovaj mraz neće uzrokovati propadanje gomolja. Termofilne ratarske kulture (uljana tikva, heljda) treba sijati kad prođe opasnost od mraza. To dokazuju potpuno uništene biljčice heljde koje je uništio mraz u trajanju 6 sati.

Ratari, svoje usjeve pažljivo obiđite kroz nekoliko dana. Oštećenja na usjevima ovisit će i o broju sati negativnih temperatura kojima su bile izložene Vaše zasijane kulture. Grafikon prikazuje duljinu trajanja i stupanj negativnih temperatura na lokaciji Đelekovec. Jačina mraza različita je ovisno o lokaciji, ali i o mikro lokaciji (kotline, zavjetrine,…).

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje