Agrosavjeti

Što su zelena plaćanja?

Agrosavjeti
Poticaji Fotografija: Thinkstock
Da bi ostvarili zelena plaćanja potrebno je provoditi zelene prakse. Neki od vas već ispunjavaju sve uvjete vezane uz zelene prakse, no neki poljoprivrednici trebaju prilagoditi svoje aktivnosti na gospodarstvu kako bi ostvarili zelena plaćanja.

Zelena plaćanja dodjeljuju se u obliku godišnjeg plaćanja po prihvatljivom hektaru kao postotak ukupne vrijednosti osnovnog plaćanja.

Da bi ostvarili zelena plaćanja potrebno je provoditi zelene prakse. Neki od vas već ispunjavaju sve uvjete vezane uz zelene prakse, no neki poljoprivrednici trebaju prilagoditi svoje aktivnosti na gospodarstvu kako bi ostvarili zelena plaćanja.

Površine pod ekološkom proizvodnjom automatski ostvaruju uvijete za zelena plaćanja. Ako poljoprivrednik ima ekološku i klasičnu poljoprivrednu proizvodnju, zelene prakse mora provoditi na površinama na kojim se bavi klasičnom proizvodnjom.

Zelene prakse uključuju:

Raznolikost usjeva

Praksu raznolikost usjeva dužni ste provoditi ako ste korisnik programa izravnih plaćanja s više od 10 hektara obradiva zemljišta (oranica). Uvjeti i iznimke od ove obveze opisane su u poglavlju „Raznolikost usjeva“. Popis kultura prihvatljivih za raznolikost usjeva naveden je u Tablici 1 Priloga 1 Pravilnika.

Ekološki značajne površine (EZP)

Ako ste korisnik programa izravnih plaćanja i ako na svom poljoprivrednom gospodarstvu imate više od 15 hektara obradivog zemljišta (oranica) dužni ste na najmanje 5% obradivog zemljišta (oranica) prijaviti i održavati ekološki značajne površine. Detalji za primjenu i izuzeća od provođenja zelenih praksi opisani su u poglavlju „Ekološki značajne površine (EZP)“.

Ekološki značajne površine su slijedeći elementi:

• pojedina obilježja krajobraza ovisno o veličini, kulture kratkih ophodnji, pojasevi bez kulture uz rub šume i rubni pojasevi uz vodotoke („stabilni EZP elementi“),

• ugar, kulture koje fiksiraju dušik, postrni usjevi ili zeleni pokrov („promjenjivi EZP elementi“).

Očuvanje trajnih travnjaka

Zelena praksa očuvanja trajnih travnjaka sastoji se od dvije obveze:

• zabrana prenamijene i obrađivanja okolišno osjetljivih trajnih travnjaka smještenih na posebnim područjima unutar Natura 2000 područja na razini poljoprivrednog gospodarstva i

• očuvanje trajnih travnjaka na nacionalnoj razini. Detalji oko provedbe zelene prakse očuvanja trajnih travnjaka opisani su u poglavlju „Trajni travnjaci“.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje