KALENDAR RADOVA

Studeni

Agrosavjeti
Crne masline Fotografija: Morana Begač, Agrobiz
Kalendar radova u poljoprivredi i vrtu
DJELATNOST OPIS RADOVA
U POLJU Sije se ozima pšenica, osobito sorte koje toleriraju kasniju sjetvu. Poljoprivredne površine koje nisu zasijane oziminama valja pognojiti i duboko poorati. Brazda ostaje otvorena kako bi mogla bolje i dublje izmrznuti tijekom zime i akumulirati zimsku vlagu, dragocjenu za sljedeću godinu, osobito u slučaju suše.
U ŠUMI Vrijeme mirovanja vegetacije. Počinje period kada se u šumi rade sve vrste sječa i čišćenje koljika i letvika. Ponovo je povoljan period za radove sadnje i sjetve uz prethodnu pripremu tla. Vrši se motrenje mrazovca. 
U VINOGRADU I PODRUMU Nastavak berbe kod vinogradara koji proizvode predikate. Za proizvodnju ledenih vina berba se nastavlja u prosincu ili siječnju. Ako vrijeme dopušta, nastavak s radovima u vinogradu, koji su propušteni. Rigolanje, duboka obrada i osnovna gnojidba mineralnim i organskim gnojivom. Nabavka materijala za proljetne radove. Početak sadnje loznih cjepova, u južnim područjima primorske Hrvatske od studenoga do siječnja (jesensko-zimska sadnja). Poželjna temperatura u podrumima 14-16 °C, jer mlado vino dovršava tiho vrenje. Dolijevanje bačava svakih 4-5 dana nakon završenog burnog vrenja. Nadziranje tijeka tihog vrenja. Ako mošt zastaje u vrenju i slatki je, treba ga potaknuti zračenjem i miješanjem taloga. Po završetku vrenja pretakanje vina - odvajanje bistrog mladog vina od taloga (drožda). Vrijeme pretoka odrediti kušanjem.
U VOĆNJAKU Vađenje, klasiranje i isporuka vegetativnih i generativnih podloga te sadnica voćaka. Podizanje voćnjaka, matičnjaka vegeta­tivnih podloga i sadnja podloga u rasadniku. Popunjavanje praznih mjesta u voćnjaku. Nastavak gnojidbe i osnovne obrade. Prskanje bresaka i marelica te zaštita mladih voćaka od glodavaca.
U VRTU Gnojenje tla organskim i mineralnim gnojivima te duboka obrada. Pregledavanje trapova i spremišta i spremanje povrća za dugotrajno čuvanje. Pražnjenje i steriliziranje klijališta. Priprema tla za sjetvu i sadnju. Sjetva boba mahunara, grašaka, mrkve, peršina te sadnja češnjaka i luka. Na Mediteranu sjetva rajčice i krastavca salatara u zaštićenom prostoru.
U MASLINIKU Berba maslina za jelo i za ulje. Po potrebi zaštita od paunova oka.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje