HPA GODIŠNJE IZVJEŠĆE

U 2015. godini otkupljeno je 513,4 milijuna kilograma mlijeka sa 9948 farmi

Agrosavjeti
Farma krava Fotografija: Pixabay
Tijekom 2015. godine otkupljeno je 513.406.175 kg kravljeg mlijeka od 31 mljekare i 12 registriranih malih obiteljskih sirana koje prerađuju mlijeko proizvedeno na vlastitom gospodarstvu. Mlijeko je otkupljeno od 9948 hrvatskih seoskih gospodarstava i velikih farmi proizvođača kravljeg mlijeka. Kvaliteta ukupno isporučenoga kravljeg mlijeka bila je 95,9 % mlijeka I razreda prema EU standardima.

Hrvatska poljoprivredna agencija, ustanova Vlade Republike Hrvatske zadužena za razvoj stočarske proizvodnje i provedbu uzgojnih mjera za sve vrste i pasmine domaćih životinja, upravljanje državnim registrima stoke, kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda, tehničku i stručnu potporu sustavima plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i marketing poljoprivrednih proizvoda, objavila je Godišnje izvješće za 2015. godinu.

Podaci u Godišnjem izvješću rezultat su provedbe uzgojnih programa za svaku pojedinu stočarsku proizvodnju. Predstavljeni su podaci iz područja obveznog označavanja i registracije stoke, sektora za kontrolu kvalitete poljoprivrednih proizvoda koji obuhvaća laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka, meda i stočne hrane, te sustava nadzora ocjenjivanja stoke na liniji klanja. Objavljeno je i izvješće o radu Banke animalnih gena domaćih životinja Republike Hrvatske.

U 2015. godini ukupan broj krava u Hrvatskoj iznosio je 174.805, a od toga mliječnih i kombiniranih pasmina krava bilo je 159.268. Krava pod kontrolom mliječnosti bilo je 98.567, a broj stada pod kontrolom mliječnosti iznosio je 5480. Prosječna veličina stada bila je 18 grla. Prema pasminskoj strukturi dominira simentalska pasmina sa 110.002 krava, holstein sa 43.857 te ostale pasmine. Prosječna proizvodnja za simentalsku pasminu iznosi 4967 kg mlijeka po kravi, a za holstein pasminu 7337 kg mlijeka.

Tijekom 2015. godine otkupljeno je 513.406.175 kg kravljega mlijeka od 31 mljekare i 12 registriranih malih obiteljskih sirana koje prerađuju mlijeko proizvedeno na vlastitome gospodarstvu. Mlijeko je otkupljeno od 9948 hrvatskih seoskih gospodarstava i velikih farmi proizvođača kravljega mlijeka. Kvaliteta ukupno isporučenoga kravljeg mlijeka bila je 95,9 % mlijeka I razreda prema EU standardima.

Ukupan broj krmača u 2015. godini (pod kontrolom proizvodnosti, uzgojno selekcijskim radom i izvan kontrole proizvodnosti) iznosio je 96.000 krmača. Broj krmača pod kontrolom proizvodnosti iznosio je 24.674, od toga broja na velikim farmama se provodi kontrola proizvodnosti na 22.268, a na obiteljskim gospodarstvima 2406 krmača.

Tijekom 2015. godine HPA je provodila uzgojni rad na populaciji od 39.883 uzgojno valjanih ovaca, u 412 uzgajivača, a u kozarstvu na populaciji od 6277 uzgojno valjanih koza, u 99 uzgajivača.

Ukupan broj aktivnih kopitara registriranih u Središnjem registru kopitara u 2015. godini iznosio je 24.339. U ukupnom broju konja prevladavaju hrvatske izvorne pasmine: hrvatski hladnokrvnjak sa 6877 grla, hrvatski posavac sa 4691 grlom i lipicanac sa 2062 grla. U 2015. godini broj konja je povećan za 724 grla, a broj magaraca za 306 grla. Došlo je i do povećanja broja hrvatskoga športskog konja i hrvatskoga toplokrvnjaka. 

Cjelovito izvješće za 2015. godinu možete pogledati OVDJE.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje