Savjeti

Uputa o označavanju vina sa ZOI „Hrvatska Istra“ oznakom sorte Teran

Agrosavjeti
Okusi Mediterana Fotografija: Nino Stojić
Naziv sorte „Teran“ može se upotrebljavati isključivo samo za vina sa zaštićenom oznakom izvornosti „Hrvatska Istra“, pod uvjetom da se oznake „Hrvatska Istra“ i„Teran“ nalaze u istom vidnom polju i da je naziv „Teran“ ispisan manjim slovima od naziva „Hrvatska Istra“.

Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1353 od 19. svibnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 607/2009 u pogledu sorti vinove loze i njihovih sinonima koji se mogu navesti na etiketi vina, hrvatskim proizvođačima vina omogućeno je označavanja vina sa zaštićenom oznakom izvornosti „Hrvatska Istra“ nazivom sorte „Teran“, ali uz sljedeće uvjete:

Naziv sorte „Teran“ može se upotrebljavati isključivo samo za vina sa zaštićenom oznakom izvornosti „Hrvatska Istra“, pod uvjetom da se oznake „Hrvatska Istra“ i„Teran“ nalaze u istom vidnom polju i da je naziv „Teran“ ispisan manjim slovima od naziva „Hrvatska Istra“.

Navedenom Uredbom propisano je i dodatno odstupanje za postojeće zalihe vina sa zaštićenom oznakom izvornosti „Hrvatska Istra“, na temelju kojeg se vina sa zaštićenom oznakom izvornosti „Hrvatska Istra” proizvedena prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe mogu u skladu s primjenjivim zakonodavstvom stavljati na tržište dok se ne potroše zalihe, čak i ako ne ispunjavaju uvjete označivanja iz retka 55. Priloga XV. dijela A Uredbe (EZ) br. 607/2009.

To znači da se vina koja nose zaštićenu oznaku izvornosti „Hrvatska Istra“ i koja su proizvedena prije stupanja na snagu ove Uredbe (prije 21. srpnja 2017. godine), a označena su na način da se oznake „Hrvatska Istra“ i „Teran“ ne nalaze u istom vidnom polju i/ili da je naziv „Teran“ ispisan jednakim ili većim slovima od naziva „Hrvatska Istra“, mogu stavljati na tržište do iskorištenja zaliha.
Dodatno odstupanje odnosi se isključivo na postojeće zalihe vina sa zaštićenom oznakom izvornosti „Hrvatska Istra“, a ne primjenjuje na vina bez zaštićene oznake izvornosti  „Hrvatska Istra“. 

 

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje