DOZVOLJENA SREDSTVA

Zaštitite jabuke i kruške od krastavosti i bakterijske paleži

Agrosavjeti
Fotografija:
Jabuke i kruške su u fazi otvaranja vršnih pupova pa ih je potrebno zaštititi od uzročnika bolesti krastavosti i bakterijske paleži

Nasadi jabuka i krušaka nalaze se u fazi otvaranja vršnih pupova te ih je potrebno ponovo pregledati i zaštititi od uzročnika bolesti krastavosti i bakterijske paleži, upozoravaju iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Krastavost je najopasnija bolest jabuke koju uzrokuje fitopatogena gljiva Venturia inequalis, a kod krušaka Venturia Pyrina. Bakterijsku palež kod jabuka i krušaka uzrokuje Erwinia amilovora, bakterija zbog koje zaraženi dijelovi voćke izgledaju kao da su opečeni vatrom. 

Dozvoljeni preparati su Nordox 75 WG, , Champion WG 50 , Champion Flow SC Cuprablau Z. Dozu predloženih preparata je potrebno prilagoditi razvojnoj fazi voćaka.

Protiv pepelnice su dozvoljeni Chromosul 80, Kalinosul 80 WG i Cosavet DF.

Zaštita dunja

Champion WG 50 (bakterijske i gljivične bolesti) i Neoram WG  (bakteriska palež i krastavost) su preparati dozvoljeni za dunju. Dunju napada specijalizirana vrsta monilijske truleži i paleži (Monilinia linhartiana). Parazitira isključivo dunju. Prijenos bolesti je osim kukaca moguć i vjetrom i kišom u cvatnji. Gljivica prezimljava u mumificiranim plodovima. Netom prije otvaranja pupova preporuča se tretiranje s Chorus 75 WG, a iznimno u cvatnji s Difcor EC.

Za suzbijanje prezimljujućih oblika štitastih uši, lisnih uši, crvenog pauka i kruškine bihe može se koristiti parafinsko ulje ili gotove kombinacije bakrenih preparata i mineralnih ulja.

Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti isključivo prema uputama  proizvođača i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja nužno je zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Svaku uporabu sredstava za zaštitu bilja potrebno je unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, upozorava dipl.ing.agr. Sanja Mastelić-Ivić iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.