Agrosavjeti

Životinjama više smetaju visoke nego niske temperature

Agrosavjeti
Konik konji Fotografija: Pixabay
Vrućinu najbolje podnose konji jer su im znojne žlijezde vrlo aktivne.

Domaće životinje daleko teže podnose visoke temperature nego niske. Međutim i kod nižih temperatura kada se radi o ekstremima, reakcija je ista kao kod visokih temperatura.

Različite vrste domaćih životinja različito podnose visoke temperature. Najmanje su osjetljivi konji, jer se mogu obilno znojiti, budući su im znojne žlijezde izuzetno aktivne.

Goveda imaju mogućnost znojenja samo na prednjem dijelu tijela, pa je samim tim rashlađivanje znojenjem nedovoljno.

Perad je vrlo osjetljiva jer nema znojne žlijezde. Višak topline odaju opuštanjem krila i dahtanjem.

Svinje imaju znojne žlijezde, ali se ne znoje dovoljno, velikim dijelom zbog masnog tkiva koje otežava odavnje viška topline.

I koze jako teško podnose visoke tempeatura.

Loš utjecaj vrućine na domaće životinje se vidi kroz promjene u produktivnosti, reprodukciji, prehrani kao i promjeni ponašanja.

Optimalne temperature za uzgoj nekih vrsta domaćih životinja su:

- za krupne životinje konje i goveda - 10-15 stupnjeva

- za svinje u prasilištima 15 - 20 stupnjeva

- za tovljenike, priplodne, krmače i nerasta oko 18 stupnjeva

- za ovce 8 stupnjeva

- za priplodnu živinu 13 stupnjeva, za brojlere do 20 stupnjeva

- za jednotjedne piliće 30-33 stupnjeva, a svakih 8 dana se smanjuje za 4 stupnja, sve dok ne dostignemo 20 stupnjeva.

optimalna temperatura je važna za dobrobit životinja

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje