zeleni trend

Znate li kako ostvariti potpore za ekološku proizvodnju?

Agrosavjeti
Fotografija:
Prema izvješću Državnog zavoda za statistiku broj ekoloških poljoprivrednih proizvođača u 2018. porastao je gotovo 9 % u usporedbi s 2017.

Prema Uredbi (EU) 2018/848 ekološka proizvodnja je sveobuhvatan sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom koji objedinjuje najbolju praksu u pogledu okoliša i klime, visoku razinu biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa, primjenu visokih standarda za dobrobit životinja i proizvodnih standarda koji su u skladu s potražnjom sve većeg broja potrošača za proizvodima proizvedenim uz primjenu prirodnih tvari i procesa, piše portal Women in Adria. 

Prema zajedničkom Izvješću istraživačkog instituta za ekološku poljoprivredu, FiBL-a i iFOAM-a: u 2017. godini prijavljeno je 12,9 milijuna ekoloških proizvođača što je za 5 % više u odnosu na 2016. godinu. Indija je i dalje zemlja s najvećim brojem ekoloških proizvođača, a slijede je Uganda i Meksiko. 

Kada uspoređujemo površine pod ekološkim uzgojem onda bilježimo rast od 20 % na svjetskoj razini, odnosno 11,7 milijuna ha poljoprivrednih površina više je pod ekološkim površinama u odnosu na 2016. godinu. Zemlje s najvećim ekološkim udjelom u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji su Lihtenštajn (37,9%), Samoa (37,6%) i Austrija (24%).

Hrvatska, kao dio ekološkog tržišta ima veliki potencijal za rast i širenje ekološke proizvodnje. Kako je u Hrvatskoj regulativa usklađena s onom iz EU, ekološkim proizvođačima otvoren je put prema euroskom tržištu. Svi koji se žele baviti ekološkom proizvodnjom u Hrvatskoj moraju ispunjavati tražene uvjete, koristiti samo propisana zaštitna sredstva, te im proizvodnja mora biti pod ekološkim nadzorom nadležnog kontrolnog tijela. Ukoliko se ispune sve regulative i protekne određeno vrijeme u režimu ekološke proizvodnje, kontrolno tijelo izdaje certifikat kojim omogućuje proizvođaču da na svoje proizvode stavlja oznaku “eko proizvod”.

Mjere za ekološki uzgoj

Prema izvješću Državnog zavoda za statistiku RH broj ekoloških poljoprivrednih proizvođača u 2018. porastao je gotovo 9 % u usporedbi s 2017. godinom, što ukazuje na povećanje od 351 ekološkog poljoprivrednika. U sektoru proizvodnje svježeg povrća i jagoda zabilježeno je povećanje od gotovo 724 tone, dok je proizvodnja grožđa veća i to 1 616 tona u odnosu na 2017. godinu. 

Ekološka poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj potiče se Mjerom 11 Programa ruralnog razvoja RH 2014. -2020. Cilj Mjere 11 – Ekološki uzgoj je potaknuti nove poljoprivrednike da se uključe u sustav eko proizvodnje, te oni koji su dio sustava da nastave s aktivnostima kako bi se povećale površine pod ekološkom proizvodnjom. U usporedbi s uobičajenom poljoprivrednom praksom, poljoprivredniku se plaćaju povećani troškovi ili izgubljeni prihod, a navedeno je u skladu s prihvaćanjem propisanih praksi i metoda uzgoja koje nadilaze obvezne zakonske regulative.

Potpora se može ostvariti kroz dvije podmjere: podmjera 11.1 Plaćanje za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja
podmjera 11.2. Plaćanje za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja.

Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva: ratarske kulture, livade i pašnjaci, aromatično i ljekovito bilje, povrće, voćnjaci i vinograde.