Javni poziv Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje materijala i sredstava

2 milijuna kuna za dvostruke ograde u uzgojima svinja

Agrovijesti
Svinje Fotografija: Pixabay
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2019. godinu. Na raspolaganju je 2 milijuna kuna, a javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2019. godine.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2019. godinu. Na raspolaganju je 2 milijuna kuna, a javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2019. godine. Sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su za sufinanciranje poboljšanja uvjeta propisane biosigurnosti kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja afričke svinjske kuge sprječavanjem kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama.

Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava sufinanciranja imaju pravne i fizičke osobe koje drže svinje na otvorenom, koje su registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja, koje imaju jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG) te koje imaju odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora u skladu s Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske. Prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do najviše 80% od traženog iznosa, a maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po jednoj prijavi je 20 tisuća kuna. Sredstva za sufinanciranje dodjeljuju se isključivo za podmirenje prihvatljivih troškova koji se odnose na nabavku materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja. Prihvatljivi troškovi ne odnose se na usluge rada vezano na postavljanje ograda i električnih ograda. Pravo na sufinanciranje korisnik ostvaruje samo za podnošenje i odobravanje jednog zahtjeva za nabavu materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda.

Iz Ministarstva poljoprivrede podsjećaju posjednike svinja da se pridržavaju propisa o označavanju, premještanju i prometu životinja, da spriječe kontakt svojih životinja s divljim svinjama te da je zabranjeno pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ako se svinje drže u prostoru ograđenom dvostrukom ogradom. Prijava uginulih domaćih i divljih svinja je obavezna u svrhu testiranja uzoraka organa uginulih domaćih i divljih svinja kako bi se isključila prisutnost bolesti, a važno je osigurati i neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda nastalih tijekom klanja svinja za vlastite potrebe u skladu s posebnim propisima.

Obrasci za prijavu na Javni poziv dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva.

  • Avatar
    Franjo 18. Rujan 2019. u 15:52 4.) Sve poslove treba narediti Ministarstvo poljoprivrede. 5.) Tako će nestati glavni izvori zaraze za domaće svinje i sve štete koje nanose poljoprivrednicima. 6.) Ministarstvo poljoprivrede mora odrediti tko je vlasnik svih divljih životinja tako i divljih svinja. 7.) Poljoprivrednicima neće biti potrebno postavljati dvostruke ograde (za sve te divlje svinje). 8.) Za sve vlasnike svinja (divljih i domaćih) trebaju vrijediti isti zakoni.
  • Avatar
    Franjo 18. Rujan 2019. u 15:52 4.) Sve poslove treba narediti Ministarstvo poljoprivrede. 5.) Tako će nestati glavni izvori zaraze za domaće svinje i sve štete koje nanose poljoprivrednicima. 6.) Ministarstvo poljoprivrede mora odrediti tko je vlasnik svih divljih životinja tako i divljih svinja. 7.) Poljoprivrednicima neće biti potrebno postavljati dvostruke ograde (za sve te divlje svinje). 8.) Za sve vlasnike svinja (divljih i domaćih) trebaju vrijediti isti zakoni.
  • Avatar
    Franjo 18. Rujan 2019. u 15:51 Kako spriječiti ulazak afričke svinjske kuge u Hrvatsku? 1.) Afrička svinjska kuga je veoma opasna, neizlječiva, zarazna bolest kako domaćih tako i divljih svinja. Glavni izvori i vektori prijenosa su divlje životinje i promet. 2.) Smanjiti populaciju divljih svinja na 10% 3.) To se može samo strogim policijsko-vojnim mjerama. Lovačka društva to nisu u stanju kvalitetno i učinkovito učiniti.
Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje