Porezi

2019: Niži PDV na meso, voće i povrće, ukidanje doprinosa za zapošljavanje i zaštitu na radu, a povećanje za zdravstveno

Agrovijesti
Cijene hrane Fotografija: Pixabay
S prvim danom ove godine na snagu je stupio paket devet zakona iz trećeg kruga porezne reforme, koji uz ostalo donosi nižu stopu PDV-a na meso, voće i povrće, jaja ili pelene, proširenje porezne osnovice za oporezivanje dohotka stopom od 24 posto, ukidanje doprinosa na plaću za zapošljavanje i zaštitu na radu, ali i povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, itd.

S prvim danom ove godine na snagu je stupio paket devet zakona iz trećeg kruga porezne reforme, koji uz ostalo donosi nižu stopu PDV-a na meso, voće i povrće, jaja ili pelene, proširenje porezne osnovice za oporezivanje dohotka stopom od 24 posto, ukidanje doprinosa na plaću za zapošljavanje i zaštitu na radu, ali i povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, itd. 

Vlada premijera Andreja Plenkovića zakonodavno je poreznu reformu počela formulirati 2016. godine i s početkom 2017. godine krenuo je prvi krug u kojem je ukupno smanjenje poreznog tereta iznosilo 2,3 milijarde, u drugom je krugu 2018. godine rasterećenje iznosilo dodatnih 1,3 milijarde, a treći krug donosi rasterećenje od tri milijarde kuna. Tako u sva tri kruga porezne reforme rasterećenje iznosi oko 6,6 milijardi kuna, više je puta istaknuo ministar financija Zdravko Marić. 

U paketu poreznih zakona čija primjena počinje s 1. siječnja 2019. su izmjene i dopune devet zakona - o porezu na dodanu vrijednost (PDV), porezu na dohodak, porezu na dobit, porezu na promet nekretnina, zakona o doprinosima, o trošarinama, o fiskalizaciji u prometu gotovinom, o administrativnoj suradnji u području poreza te Općeg poreznog zakona.

Snižena stopa PDV-a na meso, voće i povrće, jaja...

Građani bi prve učinke trećeg kruga porezne reforme trebali vidjeti kroz niže cijene PDV-a na meso, voće i povrće, jaja, pelene i sl.  Naime, stupanjem na snagu izmjena Zakona o PDV-u s početkom 2019. se, umjesto općom stopom PDV-a od 25 posto, sniženom stopom od 13 posto oporezuju svježe ili rashlađeno meso, riba, voće i povrće, jaja te dječje pelene.

To sniženje stope PDV-a za 12 postotnih bodova na proizvode iz osnovne potrošačke košarice moglo bi se osjetiti kroz sniženje cijena za, procjenjuje se, 10-ak posto. Neki su trgovački lanci, poput Lidla i Kafulanda, već početkom prosinca snizili cijene mesa i ribe, jaja, voća i povrća te dječjih pelena, dok su Konzum i SPAR Hrvatska najavili da od današnjeg dana snizuju maloprodajne cijene za gotovo dvije tisuće proizvoda na koje će se početi primjenjivati snižena stopa PDV-a od 13 posto. 

Sniženom stopom od 13 posto od početka ove godine oporezivat će se i usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika.

S početkom godine snižena stopa PDV-a od 5 posto primjenjuje se na bezreceptne lijekove, čime se izjednačava sa stopom koja se primjenjuje na lijekove na recept.

Izjednačava se i stopa PDV-a na knjige, novine i časopise, neovisno jesu li u tiskanom ili elektroničkom obliku. Naime, do sada su samo tiskana izdanja bila oporezovana sniženom stopom od 5 posto, a od ove godine s 25 na 5 posto pada stopa PDV-a i na elektronička izdanja knjiga, udžbenika i drugih publikacija.

Zakonske su izmjene regulirale i sniženje opće stope PDV-a s 25 na 24 posto, ali s početkom primjene od 1. siječnja 2020. godine. 

Novina koja će se primjenjivati od ove godine je da porezni obveznici ulaze u sustav PDV-a čim tijekom godine ispune uvjete za to (prag je 300 tisuća kuna). Do sada su, ako u jednoj godini ispune uvjete u sustav PDV-a, ulazili s početkom iduće godine.

Poduzetnici po novome mogu odbiti 50 posto pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz odbiti bez obzira na vrijednost auta, jer je ukinut dosadašnji prag od 400 tisuća kuna vrijednosti automobila.

I dok bi snižene stope PDV-a na niz proizvoda, pogotovo iz osnovne potrošačke košarice, trebali osjetiti svi građani kroz nešto niže cijene tih proizvoda, dok na veće plaće temeljem poreznih izmjena mogu računati samo oni s većim plaćama. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje