prilika za posao

Agencija za plaćanje objavila novi natječaj za zapošljavanje

Agrovijesti
Fotografija:
rijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 65/2021 od 11. lipnja 2021. godine Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme“.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.