1. međunarodna konferencija o kršu – Projekt Krš

Agrobiz organizator konferencije o kršu

Agrovijesti
Andrej Alilović Fotografija: Agrobiz
U želji da bude sukreator pozitivnih promjena, portal specijaliziran za poljoprivredu, Agrobiz, upustio se u organizaciju konferencije kao platformu za ideje i projekte koji za cilj imaju podizanje kvalitete života u kršu. Njegov direktor Andrej Alilović, govoreći o razlozima pokretanja „Projekta Krš“, kaže kako su i njegovi korijeni „krški“ te da je dobro upoznat sa specifičnostima života na krškom području. "Bilo mi je normalno da se kroz svaku šumu može protrčati, da se na većini livada može igrati nogomet, da je sve isprepleteno mrežom suhozida, da se iz te šume uvijek negdje možemo spustiti, u neko malo polje ili vrtaču, ubrati kukuruze i ispeći ih... Nisam znao prepoznati stoljeća rada naših predaka da bismo mi mogli uživati u toj simbiozi s prirodom.“ kaže Alilović.

1. međunarodna konferencija o kršu – Projekt Krš održat će se 28. listopada ove godine u Šibeniku. Naglasak konferencije je na krškoj poljoprivredi kao temelju za očuvanje krških područja i krajobraza, a u konačnici kao strategija ostanka, možda čak i privlačenja stanovništva za život i rad na krškim područjima. Međutim, za isto je potrebno osigurati kvalitetnu strategiju, osmisliti akcijski plan razvoja za svaki pojedini segment koji uvjetuje način gospodarske proizvodnje krša.

U želji da bude sukreator pozitivnih promjena, portal specijaliziran za poljoprivredu, Agrobiz, upustio se u organizaciju konferencije kao platformu za ideje i projekte koji za cilj imaju podizanje kvalitete života u kršu. Njegov direktor Andrej Alilović, govoreći o razlozima pokretanja „Projekta Krš“, kaže kako su i njegovi korijeni „krški“ te da je dobro upoznat sa specifičnostima života na krškom području. „Kao dijete, bilo u Imotskom u kojem sam odrastao, ili zapadnoj Hercegovini odakle su moji roditelji, gdje sam provodio puno vremena, obožavao sam igre u prirodi. Trčali smo kroz šume, igrali nogomet na livadama, gradili svoje male „utvrde“ od kamenja i grana... I nisam to doživljavao ničim posebnim u to vrijeme. Bilo mi je normalno da se kroz svaku šumu može protrčati, da se na većini livada može igrati nogomet, da je sve isprepleteno mrežom suhozida, da se iz te šume uvijek negdje možemo spustiti, u neko malo polje ili vrtaču, ubrati kukuruze i ispeći ih... Nisam znao prepoznati stoljeća rada naših predaka da bismo mi mogli uživati u toj simbiozi s prirodom.“ kaže Alilović. Današnji naraštaji „krške djece“ odrastaju u potpuno drugačijoj prirodi, bez one prave povezanosti s prostorom, povezanosti koja će ih učiniti spremnom da danas, sutra, svoje bitke vode srčano, s energijom, znajući tko su i što žele, a činjenica jest da po krškim livadama trči sve manje djece.

1. međunarodna konferencija u kršu - Projekt Krš

„Puno godina kasnije, kada sam prvi put pokušao svom djetetu pokazati mjesta na kojima smo se mi igrali, počeo sam shvaćati što se događa. Baka više nije imala kravu, koke nisu kljucale po dvorištu, nisi više mogao ući niti u jednu šumu jer je sve zaraslo, livade više nisu bile livade. Nismo više imali vlastite svinje kod bake na selu, nismo „nizali“ duhan. Zmije su počele dolaziti u dvorište. Imao sam osjećaj da smo onu bitku, koju su naši preci vodili stoljećima s „divljom notom“ krša, kada su pažljivo osvajali životni prostor poštujući svaki kamen, a posebno svaki grumen zemlje, da smo je mi mlađi naraštaji izgubili. Nema više graje djece kao nekada u tim krškim selima i ne vidim tko će nastaviti voditi tu „bitku“ naših starih.“, tako Alilović rezimira svoja razmišljanja o kršu koja je dugo godina dijelio sa svojim prijateljem, također djetetom krša. Možda sada prekasno, bojazni su direktora portala, koji dugi niz godina radi u poljoprivrednom sektoru, ti razgovori ipak su rezultirali konkretnim razmišljanjima o mogućim promjenama. „Svakim razgovorom, sve više bismo se uzvrpoljili na tim temama. Dok mi jednog dana nije došao i rekao: Znaš, neki ljudi se bore tamo dolje. Razgovarao sam s njima. I tako smo krenuli...“.

Kvantiteta je prerasla u kvalitetu i, iako situacija na krškim područjima nije bajkovita, sada je krajnji trenutak za djelovanje.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje