Konferencija FAO

Agroekolgija je budućnost

Agrovijesti
Google Earth i FAO projekti Fotografija: FAO
Na konferenciji koja okuplja stotine delegata iz cijelog svijeta predstavljena je “Deklaracija o agroekologiji” koju će Odbor za poljoprivredu UN-a razmotriti u rujnu ove godine.

Da bi se svijet nahranio uz očuvanje planete od prekomjernog zagrijavanja, Ujedinjeni narodi potiću agroekologiju, što predstavlja povijesnu prekretnicu nakon desetljeća “zelene revolucije” utemeljene na intenzivnoj poljoprivredi

“Moramo jačati održive sustave hrane i očuvati okoliš – agroekologija može pomoći da se to postigne”, rekao je generalni direktor Organizacije UN za hranu i poljoprivredu (FAO), Hose Graciano da Silva, na otvaranju Drugog međunarodnog simpozijuma o agroekologiji u Rimu.

Od kraja Drugog svjetskog rata, razvoj poljoprivrede na temelju masovne upotrebe umjetnih gnojiva i kemijskih sredstava pesticida, herbicida, fungicida, kako bi se povećali prinosi i da bi se osigurala dovoljna količina hrane na Zemljii, imao je visoku cijenu za okoliš. 

 “Zemlja, šume, voda, kvaliteta zraka i biodiverzitet se pogoršavaju, a rast proizvodnje “po svaku cijenu” nije iskorijenio glad u svijetu”, rekao je Graciano da Silva.

Na temelju znanja svakog poljoprivrednika o njegovoj oranici, u kombinaciji sa najnovijim znanstvenim razvojem, koristeći bolji tretman zemljišta kako bi bilo plodnije, ali i radi očuvanja biodiverzita, agroekologija okreće leđa umjetnim gnojivima. Ona takođe pokušavaju da smanji ovisnost od prekomjerne mehanizacije koja povećava financijsko opterećenje poljoprivrednika.

Deklaracija o agroekologiji

Na konferenciji koja okuplja stotine delegata iz cijelog svijeta predstavljena je “Deklaracija o agroekologiji” koju će Odbor za poljoprivredu UN-a razmotriti u rujnu ove godine.

Do sada je tridesetak zemalja, većina iz Južne Amerike, Južna Koreja, Kina, Obala Bjelokosti, ali i Austrija, Njemačka, Danska, Francuska, Švicarska i Italija, utvrdilo regulatorni okvir koji će olakšati razvoj agroekologije u budućno

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje