Poziv vjerovnicima

Agrokor poziva vjerovnike na prijavu tražbina najkasnije do 9. lipnja

Agrovijesti
Sjedište Agrokora,  Cibonin toranj Fotografija: Boris Ščitar/PIXSELL
Agrokor i sve njegove kompanije danas su na svojim internetskim stranicama objavile poziv, proceduru kao i prateće službene dokumente za prijavu tražbina sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave.

Vjerovnici su tako pozvani da prijave svoje tražbine izvanrednom povjereniku u rok od 60 dana od dana otvaranja postupka izvanredne uprave. Rok za prijavu počeo je teći 10. travnja 2017. godine te traje do zaključno 9. lipnja 2017. godine, što je ujedno i krajnji rok za prijavu tražbina.

Sa ciljem što efikasnijeg provođenja procesa prijave tražbine i s obzirom na velik broj vjerovnika i tvrtki Agrokor koncerna koje su obuhvaćene postupkom izvanredne uprave, na web stranici www.agrokor.hr navedene su precizne i konkretne procedure prijave tražbine.

Kako bi se cjelokupan proces prijave tražbina realizirao što brže i kvalitetnije, vjerovnici se mole da kontaktiraju tvrtke Agrokor koncerna prema kojima imaju potraživanja, kako bi uskladili iznose otvorenih potraživanja na dan 10. travnja 2017. godine.

U slučaju da vjerovnici imaju potraživanja od više kompanija Agrokor koncerna, zamoljeni su da naprave zasebno usklađivanje i prijavu tražbine za svaku od kompanija.

Nakon usklađivanja stanja realizira se i sama prijava tražbina, a za oba procesa predviđeni su odgovarajući službeni obrasci i dokumentacija koja se na internetskim stranicama kompanija (www.agrokor.hr ili pojedinačne kompanije Agrokor koncerna).

Vjerovnici se također pozivaju da dokumentaciju pošalju na adresu Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb s naznakom ''prijava - za izvanrednog povjerenika' u dvije preslike, od čega je jedna preslika namijenjena potrebama Trgovačkog suda u Zagrebu.

Za sva operativna pitanja vjerovnika u svakoj od kompanija na raspolaganju će biti kontakt osobe čiji su podaci zajedno sa svom ostalom pratećom dokumentacijom također objavljeni na internetskim stranicama.

Izvanredna uprava više puta do sada je naglasila da su svi Agrokorovi dobavljači, bez obzira na veličinu, od iznimne važnosti za očuvanje zajedničkog sustava vrijednosti kao i za realizaciju budućih planova poslovanja Agrokor koncerna i njegovih kompanija.

Današnji poziv vjerovnicima Agrokora ključan je dio procesa definiranja ukupne razine duga, s ciljem daljnje operativne stabilizacije, poslovnog planiranja te konačno i restrukturiranja Agrokor koncerna. U tom procesu nastavlja se posebno voditi računa da pristup prema svim dobavljačima bude jednak, temeljen na partnerstvu, razumijevanju i dogovoru, na dobrobit svih uključenih strana. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje