Poziv dobavljačima na davanje izjave o namjeri sudjelovanja u financiranju

Agrokor: Službeni poziv dobavljačima za sudjelovanje u tranši kredita

Agrovijesti
Agrokor sjedište Fotografija: Boris Ščitar/PIXSELL
Agrokor poziva dobavljače na davanje izjave o namjeri sudjelovanja u financiranju uz isporuku robe odnosno pružanje usluga u vrijednosti do najviše 50.000.000,00 EUR

Agrokor je je  8. lipnja 2017. godine sklopio Ugovor o najstarijem (super-priority) kreditu kojim je predviđena i tranša kredita u iznosu od najviše ukupno 100 milijuna eura od kojih će se 50 posto koristiti za refinanciranje starog duga, a 50 posto za potrebe tekućeg poslovanja, u kojoj kao kreditodavatelji mogu sudjelovati dobavljači Agrokora i/ili njegovih povezanih društava uz istovremenu isporuku robe / pružanje usluga.

Jučer je na web stranici Agrokora objavljen službeni poziv dobavljačima za sudjelovanje u ovoj tranši kredita. Zainteresirani dobavljači trebaju ispunjavati  sljedeće uvjete:

(1)       da prema Agrokoru i/ili povezanom društvu imaju nepodmirenu tražbinu s osnove isporučene robe / pružene usluge koja je nastala prije donošenja rješenja o otvaranju postupka izvanredne uprave ;

(2)       da je takva tražbina prijavljena izvanrednom povjereniku sukladno odredbi članka 30. stavak 1. Zakona, te da za tu tražbinu, po razumnoj prosudbi izvanrednog povjerenika, postoji vjerojatnost da će biti priznata u postupku izvanredne uprave;

(3)       da su spremni s Agrokorom i/ili povezanim društvom  sklopiti novi ugovor o isporuci robe / pružanju usluga, uz cijenu i ostale kupoprodajne uvjete koji su jednaki najpovoljnijim ponuđenim u posljednjih šest mjeseci (uključujući pri tome i sve komercijalne popuste);

(4)       da je ponuđena roba / usluge po količini, vrsti, kakvoći i drugim uobičajenim parametrima takva da, po diskrecijskoj ocjeni Agrokora, omogućava nastavak poslovanja;

(5)       da su spremni pristupiti krovnom ugovoru o financiranju i prihvatiti sva prava i sve obveze koje iz tog ugovora proizlaze.

Agrokor ovim putem pozivadobavljače koji ispunjavaju sve gore navedene uvjete da najkasnije do 25.8.2017. godine u 17 sati daju Izjavu o namjeri sudjelovanja u financiranju Agrokora i/ili njegovih povezanih društava uz istovremenu isporuku robe odnosno pružanje usluga.  Obrazac izjave je dostupan na sučelju web stranice Agrokora na slijedećoj poveznici: https://izjava.agrokor.hr/ .

U slučaju da u prikupljenim izjavama ukupno iskazana namjera za sudjelovanje u financiranju bude veća od raspoloživog  iznosa za potrebe tekućeg poslovanja od 50 milijuna eura, Agrokor zadržava pravo napraviti alokaciju udjela u financiranju, u skladu s uvjetima objavljenim u pozivu na davanje izjave o namjeri sudjelovanja.

Prije donošenja odluke o davanju Izjave temeljem ovog poziva, Agrokor poziva sve potencijalne sudionike da prouče podatke i objave na internetskoj stranici Agrokora te da samostalno procijene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Agrokor i da tek temeljem toga donesu odluku o eventualnom davanju Izjave. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Agrokor posebno napominje da se davanje Izjave još ne smatra sudjelovanjem u predloženom financiranju te Agrokor ne preuzima obvezu da davatelju Izjave omogući sudjelovanje u tom financiranju.

 

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje