akademsko priznanje

Agronomi, prijavite se na dodjelu državnih nagrada za znanost

Agrovijesti
Fotografija:
Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2021. godinu koji je otvoren do 14. ožujka 2022.

Agronomski fakultet u Zagrebu objavio je danas Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2021. godinu koji je otvoren do 14. ožujka 2022. Prenosimo ga u cijelosti: 

Na temelju članka 13. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95, 104/97 i 142/98), Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske raspisuje Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2021. godinu: 

1. Nagrada za životno djelo

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

2. Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za:

 • značajno znanstveno dostignuće,
 • znanstveno otkriće,
 • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.

Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće dodjeljuje se znanstvenicima i istraživačima za istaknut znanstveni rad ili niz znanstvenih radova koji čine cjelinu, a znatno pridonose proširenju znanstvenih spoznaja.

Godišnja nagrada za znanstveno otkriće dodjeljuje se za međunarodno prepoznat znanstveni rad koji je proizveo znakovit pomak u znanstvenom području.

Godišnja nagrada za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada dodjeljuje se za značajna tehnološka dostignuća koja se očituju u posebnoj kakvoći ili rasprostranjenosti.

3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima

Godišnja nagrada dodjeljuje se mladim znanstvenicima do 35 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

Nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke dodjeljuju se za sljedeća znanstvena područja:

 • prirodne znanosti,
 • tehničke znanosti,
 • biomedicina i zdravstvo,
 • biotehničke znanosti,
 • društvene znanosti,
 • humanističke znanosti.

Državne nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke dodjeljuju se državljanima Republike Hrvatske. Nagrada se sastoji od novčanoga iznosa i povelje.

Poticaj za pokretanje postupka za dodjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice, veleučilišta i visoke škole, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Za kandidature za godišnje nagrade za znanost iz točaka 2., 3. i 4. natječaja u obrazloženju je potrebno posebno istaknuti dostignuća kandidata u godini za koju se nagrada dodjeljuje.

Poticaj se podnosi na propisanim obrascima koji sadrže upute i priloge koji se dostavljaju kao sastavni dio prijave.

Obrasci se mogu preuzeti na mrežnoj adresi Ministarstva znanosti i obrazovanja.: mzo.gov.hr

Poticaj se dostavlja s potpunom dokumentacijom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju, Donje Svetice 38, Zagreb.

Natječaj je otvoren od 12. siječnja 2022. godine do 14. ožujka 2022. godine.

Nepotpuni i nepravodobno poslani poticaji neće se razmatrati.

 • Ukoliko se na natječaj prijavljuje jedan kandidat obavezno je ispuniti sljedeća dva obrasca.
 1. Obrazac za prijavu DNZZ-2021 Z
 2. Obrazac 2 - sastavni dio obrasca za prijavu DNZZ-2021 Z
 • Ukoliko se za istu nagradu prijavljuje zajednička kandidatura više kandidata obavezno je ispuniti sljedeća dva obrasca:
 1. Obrazac zbirni za prijavu DNZZ-2021 Z
 2. Obrazac 2. zajednička kandidatura - sastavni dio zbirnog obrasca za prijavu DNZZ-2021 Z