APPRRR podsjeća

Ako žele potpore, proizvođači šećerne repe moraju ispunjavati ove uvjete

Agrovijesti
Fotografija:
Uzgajivači putem AGRONET-a  mogu podnijeti Zahtjev za nacionalnu potporu za proizvođače šećerne repe iz Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Agencija za plaćanja u poljoprivredi obavijestila je u ponedjeljak proizvođače šećerne repe da od danas, 8. ožujka 2021. godine putem AGRONET-a  mogu podnijeti Zahtjev za nacionalnu potporu za proizvođače šećerne repe iz Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine.

Podsjetili su i korisnike na uvjete propisane Pravilnikom o provedbi programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021.

Za potporu je prihvatljiv proizvođač šećerne repe koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika i ostvario je pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu u godini podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnici potpore dužni su svake godine tijekom razdoblja provedbe Programa plodoredom na svom gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe.

U slučaju da korisnik potpore nije plodoredom na svom gospodarstvu osigurao sjetvu šećerne repe svake godine tijekom razdoblja provedbe Programa, dužan je vratiti isplaćenu potporu koju je ostvario u svim godinama podnošenja zahtjeva za potporu. 

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno površinama pod šećernom repom upisanim u Upisnik poljoprivrednika za koje je ostvareno pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu u godini podnošenja zahtjeva za potporu iz ovoga Pravilnika.

Najveći jedinični iznos potpore koji se može dodijeliti korisniku potpore iznosi 2.500,00 kuna po hektaru.

U slučaju da iznos potpore predviđen Programom nije dovoljan za prijavljene površine, izvršit će se proporcionalno umanjenje iznosa svim prijavljenim korisnicima potpore po površini – Zahtjevi za potporu podnose se do 30. lipnja 2021.