LOKALNI PREHRAMBENI PROIZVODI I KRATKI LANCI OPSKRBE

Analiza Mjere 16: Kako uspostaviti kratke lance opskrbe i biti uspješan na lokalnim tržištima

Agrovijesti
Tržnica Fotografija: Pixabay
U svrhu razvoja i uspostave kratkih lanaca opskrbe Ministarstvo poljoprivredne i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila natječaj Programa ruralnog razvoja s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za osnivanja operativnih skupina te razvoja projektnih ideja uspostave kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta.

Posljednjih nekoliko godina na području Europske unije, a i kod nas, potražnja za „lokalnim“ proizvodima doživljava procvat. Sve više kupaca želi proizvode provjerenog podrijetla, uzgojene na tradicionalan načine što je potaknulo proizvođače na razvoj različitih lokalnih prehrambenih mreža i kratkih lanaca opskrbe.

Kratki lanci opskrbe ne vode računa samo o udaljenosti između mjesta proizvodnje i prodaje proizvoda nego i o broju posrednika u lancu opskrbe, koji se nastoji svesti na najmanji mogući broj – najkraća mogućnost je izravna kupnja od proizvođača.

Drugima riječima, kratki lanaca opskrbe znači smanjenje broja posrednika potrebnih da bi se krajnjem kupcu isporučio konačni proizvod. Što je lanac opskrbe kraći, lakše je zadržati i istaknuti autentičnost i izvornost prehrambenih proizvoda u pogledu njihove kulturne prepoznatljivosti, tradicionalnih načina proizvodnje i podrijetla sastojaka.

Najznačajniji primjer kratkih lanaca opskrbe je zajednička priprema i dostava hrane za javni sektor – proces u kojem partnerstvo (operativne skupine) čine poljoprivredni proizvođači koji organiziraju proizvode kako bi zadovoljili potrebe velikih potrošača iz javnog sektora poput škola i bolnica. Suradnja većeg broja proizvođača, kupaca, javnog sektora i organizacija za potporu otvara lokalnim proizvođačima niz mogućnosti. To pak potiče stvaranje strateškog pristupa i donosi mnogobrojne koristi cijelom području.

Uspostava kratkih lanaca opskrbe donose višestruke koristi društvu – poput ekološki održivih metoda uzgoja, svježe hrane visoke kvalitete, angažmana zajednice, obnove veza između ruralnih i urbanih područja, lokalnog gospodarskog razvoja. Povezujući se s proizvođačima, kupci postaju svjesni tih koristi, stječu nova znanja i grade povjerenje, što postaje temelj i njihova gospodarskog međuodnosa. Te su prednosti dijelom lokalnih sustava prehrambene proizvodnje. Dakle, stvaranjem lokalnih sustava proizvodnje hrane i kratkih lanaca opskrbe lokalne zajednice pokreću dugoročne pozitivne promjene u ruralnim područjima, neophodne za očuvanje lokalnih resursa i stvaranje održivih i otpornih ruralnih zajednica.

Adam Ćavar, savjetnik MICRO projekt d.o.o.
PREDNOSTI KRATKIH LANACA OPSKRBE:

brža distribucija svježe hrane

izgradnja odnosa između proizvođača/potrošača, snažnija društvena povezanost

stvaranje novih radnih mjesta i lokalni gospodarski razvoj

zadržavanje novca na lokalnom području te osiguravanje samoodrživosti lokalnih zajednica

svježa hrana visoke kvalitete

smanjena emisija ugljika te ublažavanje negativnih klimatskih promjena i trošenje manje energije

rast prihoda za primarne poljoprivredne proizvođače

očuvanje i poboljšanje agro-biološke raznolikosti uzgojem lokalnih/tradicionalnih kultura/proizvoda

primicanje i očuvanje kulturnog nasljeđa lokalnog područja

promicanje suradnje ruralnog područja s gradskim zajednicama

poticaj mladima da ne napuštaju seoska područja

iskorištavanje turističkog potencijala regija

U svrhu razvoja i uspostave kratkih lanaca opskrbe Ministarstvo poljoprivredne i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila natječaj Programa ruralnog razvoja s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za osnivanja operativnih skupina te razvoja projektnih ideja uspostave kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta.

Natječajem se želi uspostaviti suradnja između najmanje dva partnera kako bi sve smanjio broj posrednika između proizvođača i potrošača. Projektna ideja/projekt se mora odnositi na horizontalnu i/ili vertikalnu suradnju među partnerima u lancu opskrbe radi uspostave i razvoja novih/inovativnih kratkih lanaca opskrbe ili lokalnih tržišta.

Kratki lanci opskrbe - Micro projekti

Projektom su prihvatljivi si troškovi koji su nastali kao rezultat provedbe projekta te se može dokazati njihova povezanost.

Prihvatljivi su troškovi tekuće suradnje i promotivne aktivnosti.

Visina potpore je od 10.000 do 50.000 EUR, a intenzitet je do 100 %.

Prihvatljivi partneri operativne skupine mogu biti:

fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja

proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambenoprerađivačkom sektoru

fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnošću u okviru predložene teme.

PRIMJER IZ PRAKSE

Oko 46 000 ili trećina ukupnog broja austrijskih gospodarstava, bavi se izravnom prodajom. Njih 11.000 od izravne prodaje uprihodi više od polovice godišnjeg prihoda. Kratkim lancima opskrbe najčešće se služe proizvođači voća, vina, svinjskog mesa i jaja. Manje se koriste za plasman i distribuciju mlijeka i mesnih proizvoda s mliječnih i stočnih gospodarstava.

Zakon o javnoj nabavi

Važnost kratkih lanaca opskrbe vidljiva je i kod novog Zakona o javnoj nabavi. Tako prema Zakonu o javnoj nabavi NN 120/16, članak 284., stavak 7. pri određivanju kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana, naručitelj treba uzeti u obzir kriterije kojima se vrednuju proizvodi koji su proizvedeni u sustavima kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (sezonski, ekološki, integrirani proizvodi i dr.), hrana proizvedena po standardima kvalitete za hranu utvrđenim u nacionalnim propisima o poljoprivredi i hrani, te hrana koja je održivo proizvedena i prerađena, čime je stvorena hrana više vrijednosti u pogledu veće svježine ili nižeg opterećenja okoliša (kraćeg prijevoza, manje transporta, manje opterećena materijalima za pakiranje te u pakiranjima koja su izrađena od okolišu prihvatljivih i/ili recikliranih materijala i dr.).

Više doznajte OVDJE.

Za više informacija vezano za Kratke lance opskrbe, iskustva iz zemalja EU, te sve informacije oko predstojećim natječaja za mjere iz Programa ruralnog razvoja (Mjera 16) možete nam se obratiti: 

Ante Plazonić, voditelj projekata  MICRO projekt d.o.o.

Tel: 021/555-402

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adam Ćavar,  savjetnik MICRO projekt d.o.o.

Tel: 098 923 8903

  • Avatar
    dessoubrie 18. Svibanj 2019. u 01:41 Pozdrav, ja sam pojedinac koji nudi međunarodne kredite. Sa kapitalom koji će se koristiti za odobravanje kredita između pojedinaca u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju u rasponu od 3.000 do 2.500.000 eura za sve ozbiljne ljude koji su u stvarnim potrebama. Kamatna stopa je 3% godišnje. Kontaktirajte Mail: Dessoubriep@gmail.com Kontaktirajte nas: + 33 756 924 710
Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje