oglas apprrr

APPRRR objavila novi natječaj za zapošljavanje

Agrovijesti
Jastrebarsko Fotografija: Zagrebačka županija
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 131/2021 od 6.12. 2021. godine Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme«.

Detalje pogledajte ovdje.