70 ODOBRENJA DNEVNO

APPRRR zaposlio nove ljude da ubrza obradu zahtjeva korisnika

Agrovijesti
Fotografija:
APPRRR je u protekloj godini odobrila 15.128 zahtjeva za potporu u ne-IAKS mjerama (oko 70 dnevno), više nego dvostruko od odobrenog u 2018. godini, dok je samo za ne-IAKS mjere isplatila 1,86 milijardi kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju oglasila se povodom upita o o očekivanom roku dovršetka obrade zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu. Agencija pritom ističe da provodi gotovo 90 različitih tipova operacija, čije specifičnosti u provedbi određuju brzinu obrade svakog pojedinog natječaja. Većina investicijskih mjera provodi se po sustavu dviju faza pri čemu se, dodatno, zahtjevi za isplatu podnose u jednoj ili više rata.

Nadalje, operacije kod kojih su korisnici javni naručitelji (obveznici provedbe postupaka prema Zakonu o javnoj nabavi) podrazumijevaju i provedbu postupka javne nabave, što još više produljuje trajanje cjelokupnog procesa i ponekad predstavlja problem korisnicima s isplatama krajnjem dobavljaču ili sa zatvaranjem financijske konstrukcije posebice u situacijama kada su kod njih već nastali troškovi.

Sve su to elementi za koje Agencija ima razumijevanje te dodatnim angažmanom nastoji otkloniti sva uska grla u procesu, poručuju u APPRRR-u i pritom ističu činjenicu da je gotovo svaki objavljeni natječaj doživio izmjenu alokacije, a sve s ciljem financiranja što većeg broja projekata. Svako povećanje alokacije podrazumijeva povećanje broja obrađenih zahtjeva za potporu te, posljedično, višestruko povećanje zahtjeva za isplatu koje je potrebno obraditi, pojašnjavaju u APPRRR-u.

Agencija se pri obradi svih zahtjeva susreće s manjkom kvalitete dostavljane dokumentacije kao i nepotpunom dokumentacijom za što je potrebno tražiti dopune. Tako je gotovo kod svih zahtjeva potrebno tražiti barem jednom dopunu/obrazloženje ili ispravak podnesene dokumentacije, dok kod nekih postoji potreba za višestrukim dopunama. Iz toga proizlazi kako kvalitetna i potpuna dokumentacija osigurava brži i jednostavniji pregled, odobravanje a time i isplatu. Agencija je spremna po potrebi održati dodatne edukacije vezano za pripremu dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

APPRRR je u protekloj godini odobrila 15.128 zahtjeva za potporu u ne-IAKS mjerama (oko 70 dnevno), više nego dvostruko od odobrenog u 2018. godini, dok je samo za ne-IAKS mjere isplatila 1,86 milijardi kuna.

Trenutno je u obradi 275 zahtjeva za potporu - 2. dio (ZP-2), a odluke o dodjeli sredstava izdaju se za one zahtjeve koji su podneseni tijekom listopada i studenoga 2019. godine, dok su oni iz prosinca u obradi te se tijekom veljače mogu očekivati izdavanja odluka o dodjeli sredstava. Predviđeno vrijeme čekanja od podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu do izdavanja odluke iznosi u prosjeku 90 dana, s mogućim manjim odstupanjima, priopćili su iz APPRRR-a.

ZP-2 iz mjere 7, poslani tijekom prosinca i siječnja, nalaze se u obradi te se odluke o dodjeli za navedene zahtjeve očekuju tijekom veljače i ožujka.

Ukupno gledajući sve mjere, prema statističkim podacima, obrada ZP-2 u prosjeku traje 93 dana, u što je uračunato vrijeme potrebno za ishođenje potrebne dokumentacije koju izdaju druga tijela.
 
Što se tiče obrada zahtjeva za isplatu za mjere koje ne uključuju javnu nabavu, Agencija je u siječnju 2020. izdala 300 odluka o isplati. Trenutno je u obradi 737 zahtjeva, a zaprimljeno je dodatnih 683.

Zahtjevi za isplatu iz mjera koje ne uključuju javnu nabavu obrađuju se uredno te se u većini slučajeva izdaju odluke u roku od 90 dana uz odstupanja nastala slijedom povećanja alokacija za pojedine mjere ili potrebom za dostavom dokumentacije u više navrata (primjerice: u prvom zahtjevu za dopunu je navedeno što nedostaje ali isto nije dostavljeno). Svjesna novonastalih okolnosti Agencija je u obradu zahtjeva za isplatu tijekom 2019. preraspodijelila dodatnih 37 zaposlenika, s ciljem isplate sredstava što većem broju korisnika u što kraćem roku.

Uključivanje novih osoba u proces podrazumijeva i period potreban za obuku i prilagodbu te se puni rezultati takvog priljeva zaposlenika tek očekuju u ovom i sljedećim mjesecima. 

Značajna se pažnja posvećuje administrativnom rasterećenju korisnika pa tako brojne dokumente ili potvrde Agencija ne zahtjeva od korisnika već iste zatraži ili razmjenjuje s drugim tijelima, kao primjerice s HZMO, Ministarstvom financija. Najveća odstupanja od propisanih rokova odnose se na operaciju 4.1.1., gdje su još uvijek 60 zahtjeva za isplatu u obradi dulje od 90 dana. Od navedenih 60 zahtjeva njih 20 nalazi se u fazi posjeta lokaciji. Posjet lokaciji podrazumijeva da je administrativna kontrola odrađena do kraja te se za te zahtjeve do kraja ovog mjeseca očekuje sukcesivno izdavanje odluka o isplati, dok će za preostalih 40 odluke biti izdavane tijekom ožujka.

APPRRR napominje da se obrađuju i zahtjevi iz studenog i prosinca 2019. godine te je za dobar broj njih, u slučajevima gdje nije bilo potrebe za dopunom dokumentacije, obrada dovršena te su im izdane odluke o isplati. Obrada zahtjeva zaprimljenih u studenom i prosincu 2019. te u siječnju 2020., koji još uvijek nisu izvan roka, obavljat će se sukladno vremenu zaprimanja uz moguća kašnjenja do 30 dana.

Zahtjevi koji će pristizati tijekom veljače 2020. godine i nadolazećih mjeseci bit će obrađeni unutar roka od 90 dana, poručili su iz Agencije. 
 
U operaciji 4.1.2 u obradi je 29  zahtjeva starijih od 90 dana, od čega ih je 8 u fazi posjeta lokaciji te će za njih biti izdane odluke o isplati do konca mjeseca, dok će ostatak odluka biti izdan tijekom ožujka. Obrada zahtjeva zaprimljenih u studenom i prosincu 2019. te u siječnju 2020., koji još uvijek nisu izvan roka, obavljat će se sukladno vremenu zaprimanja te su ovisno o stanju dostavljenog zahtjeva i dokumentacije moguća kašnjenja do 30 dana.

Zahtjevi koji će pristizati tijekom veljače i nadolazećih mjeseci bit će obrađeni unutar roka od 90 dana.

U operaciji 4.2.1. jedan je zahtjev stariji od 90 dana, dok u operacijama 4.1.3. i 4.2.2. kao i u operacijama iz mjere 8 koje ne uključuju javnu nabavu, nema značajnijih kašnjenja.

Odluke o isplati predujma i rata izdaju se sukladno propisanim rokovima.

Odluke za jednostavnije operacije poput 6.1.1. i 6.3.1. izdaju se ubrzanim tempom te se trenutno isplaćuju sredstva za zahtjeve iz prosinca i siječnja, pri čemu nema nikakvih kašnjenja u obradi.
 
Najzahtjevniji postupak s kojim se korisnici APPRRR-a kao javni naručitelji suočavaju je provedba postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Kontrola tako provedenih postupaka kao i izvršenja ugovora (a u većini se radi o ugovorima o gradnji) za Agenciju je najzahtjevnija od svih kontrola koje provodi.

Na povećan broj zaprimljenih predmeta koje je potrebno obraditi značajno su utjecale odluke o povećanjima alokacija, posebice u okviru mjere 7, pa je tako iznos koji je stavljen na raspolaganje u okviru ove mjere 154% (u okviru Programa raspoložive su bile 2 milijarde kuna a kroz natječaje je stavljeno na raspolaganje 3,1 milijarda kuna).

Iz Agencije pritom ističu kako je tijekom provedbe ovih natječaja došlo i do zakonodavnih promjena: promjene Zakona o javnoj nabavi što je imalo izravan ishod na postupke, posljedično i dokumentaciju koju zaprimaju.

Prilikom kontrole postupaka javne nabave, Agencija je obvezna primjenjivati Smjernice za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Europska Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija a koje Republika Hrvatska prijavi za financiranje. 

Kako bi prevenirali propuste u provedbi ovih postupaka koji za posljedicu mogu imati financijske korekcije a isto tako ubrzali postupak obrade, Agencija je povećala broj ljudi sa edukacijom iz područja javne nabave: skoro 50 djelatnika je završilo a više od 30 zaposlenika posjeduje certifikat iz područja javne nabave te su isti dodatno angažirani na ovim poslovima a sve s ciljem daljnjeg ubrzanja. Broj djelatnika će se i dalje povećavati, napominju u APPRRR-u.

U kontrolu postupaka su upravo u veće broju angažirani i vanjski stručnjaci, održano je više od 10 edukacija/radionica za korisnike i konzultante, te su pripremljeni predlošci dokumentacije, brojene upute kao i uputa o izbjegavanju najčešćih grešaka u postupcima javne nabave: https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2020/01/JN-Uputa_APPRRR-prosinac-2019.pdf

Agencija u 100% podnesenih zahtjeva u više navrata traži dopune / obrazloženje ili ispravak dokumentacije. Sve to, napominju, rezultiralo je činjenicom kako se s vremenom unaprijedila kvaliteta dokumentacije koju korisnici dostavljaju (iako prostora za daljnje unapređenje ima) te se posljedično smanjuju i financijske korekcije (u apsolutnom i postotnom iznosu). No sve navedeno je značajno usporilo postupak obrade zahtjeva te uzrokovalo kašnjenja.

Tijekom 2019. godine, Agencija je pripremila i provela 90 postupaka jednostavne nabave, 18 otvorenih postupaka javne nabave a u okviru svih mjera gdje su korisnici obveznici provedbe postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi prekontrolirala 265 postupaka javne nabave.

U prosincu 2019. godine odobrena su 33 postupaka dok je u siječnju odobreno 27 postupaka javne nabave. Agencija kontinuirano poduzima aktivnosti kako bi i dalje ubrzala obradu zahtjeva te maksimalno skratila rokove obrade.

U tijeku je obrada zaprimljenih zahtjeva. Gotovo njih 70 koji su stariji od 90 dana biti će obrađeno u prvom tromjesečju a preostali zaprimljeni zahtjevi, njih više od 50, u drugom tromjesečju, priopćili su iz APPRRR-a.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje