MEMORANDUM O USKLAĐENOJ SURADNJI NA OČUVANJU HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA ISTRE

AZRRI, HPA i Agronomski fakultet povezuju potencijale u zaštiti izvornih pasmina

Agrovijesti
Memorandum za banku gena u Istri Fotografija: HPA
Memorandum će omogućiti da se uzgojni programi izvornih pasmina provode u punini, uključujući i provedbu „staničnog“ i/ili „zemaljskog“ performance testa goveda, ovaca, magaraca i koza. Ovim pristupom će se u reprodukciji koristiti sve kvalitetnija grla ovih životinja. Infrastruktura za istarsko govedo AZRRI je izgradio kroz infrastrukturnu farmu za istarsko govedo. Razvojem suradnje koja započinje ovim memorandumom na Gortanovom brijegu će se stvoriti odgovarajuća infratsruktura i za istarskog magarca, istarsku ovcu i istarsku kozu.

Hrvatska razvija središnju nacionalnu banku animalnih gena, a AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.  će biti regionalna (područna) banka gena kao dio nacionalne banke gena. U tom smislu sklopljen je Memorandum čiji je cilj imati veći broj mladih obitelji u ruralnom području koje će uzgajiati hrvatske izvorne pasmine Istre, od toga ostvarivati solidan dohodak.

Jedan od ciljeva je i sve više razvijati gastronomiju baziranu na izvornim namirnicama i javnost osvješćivati da se radi o našoj identitetskoj kulturi. Našu „kampanju“, livade, pašnjake i šume održavati u stanju u kojem su nam ostavili naši očevi i takvu, ugodnu za življenje ostaviti našim potomcima.

U banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina s ciljem mogućnosti rekonstruiranja pasmine u slučaju izumiranja ili gubitka broja jedinki. Banka gena služi kao potpora „in vivo“ – „na terenu“ programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Banka gena predstavlja rezervnu kopiju zaštićene populacije u slučaju genetskih problema. Svaka banka gena ne čuva sav materijal na jednom mjestu, već da bi se spriječio trajni gubitak zbog prirodnih nepogoda, ratova i drugih opasnosti više kopija istog materijala čuvaju se na barem dva mjesta. Za hrvatske mediteranske pasmine Gortanov brijeg čuvat će sigurnosne kopije nacionalne banke gena.

Infrastrukturni objekti AZRRI-a u funkciji provedbe uzgojnih programa

Memorandum će omogućiti da se uzgojni programi izvornih pasmina provode u punini, uključujući i provedbu „staničnog“ i/ili „zemaljskog“ performance testa goveda, ovaca, magaraca i koza. Ovim pristupom će se u reprodukciji koristiti sve kvalitetnija grla ovih životinja. Infrastruktura za istarsko govedo AZRRI je izgradio kroz infrastrukturnu farmu za istarsko govedo. Razvojem suradnje koja započinje ovim memorandumom na Gortanovom brijegu će se stvoriti odgovarajuća infratsruktura i za istarskog magarca, istarsku ovcu i istarsku kozu.

Zajednički stručni i znanstveni rad na analizi stanja i trendova u populacijama izvornih pasmina omogućit će brzo djelovanje u slučaju kritičnih događanja u populaciji (bolesti, elementarne nepogode...), te će se time spriječiti njihov nepovratni gubitak, objavljeno je.

Gospodarska afirmacija izvornih pasmina

Uz sve napore koji su do sada uloženi na regionalnoj razini od strane Istarske županije (uspostava nužne infrastrukture i uspostava lanca proizvodnje i plasmana), kao i na hrvatskoj nacionalnoj razini naše izvorne pasmine još uvijek nisu dovoljno gospodarski afirmirane i održive. Razlozi tome leže u specifičnosti siromašnog kraškog terena, naslijeđenim problemima sa rascjepkanim poljoprivrednim površinama, slaboj investicijskom potencijalu uzgajivača.

Sustavno osvješćivanje javnosti o proizvodima izvornih pasmina kao proizvodima više dodane vrijednosti, sustavno povezivanje uzgajivača i prerađivača s ugostiteljstvom i trgovinom u različitim vidovima zajedničkogs udjelovanja, te druge zajedničke aktivnosti omogućit će postupno dostizanje održivosti.

Neosporna je činjenica da različite hrvatske institucije imaju velikih potencijala, kako stručnih i znanstvenih, tako i infrastrukturnih. Također je svima nama poznata činjenica da službena i operativna suradnja između raznih institucija u Hrvatskoj često nije na optimalnoj razini. Ovaj memorandum povezuje tri institucije s velikim stručnim, znanstvenim i infrastrukturnom snagom i potencijalom.

Zašto nam izvorne pasmine uopće trebaju?

U Istarskoj županiji u kojem su nosive gospodarske aktivnosti i djelatnosti neizmjerno razvijenije logično se postavlja ovo pitanje. Izvorne pasmine, pa i cjelokupno stočarstvo predstavlja doista minimalnu izravnu gospodarsku važnost, ali važnost izvornih pasmina ogleda se u činjenici da su one na krškom terenu i na suhim mediteranskim pašnjacima najkvalitetnije sredstvo za upravljanje prostorom. Želimo li spriječavati požare, obraniti naša naselja od nekontroliranog ulaska divljači, osigurati da u šumama i na livadama beremo gljive, šparuge i druge plodove šuma i livada najracionalnija i najkvalitetnija sredstva su naše izvorne pasmine. Osim toga, moći ćemo uživati u kvalitetnom mesu i mesnim proizvodima, mlijčnim proizvodima i iste nuditi našim gostima. Konačno, naš je identitet i naša kultura izgrađena upravo na ovim postavkama.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje