Nepoštene trgovačke prakse

AZTN: Pokrenut upravni postupak protiv otkupljivača i prerađivača mlijeka VINDIJA d.d. Varaždin

Agrovijesti
vindija Fotografija: vindija.hr
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) po zaprimljenoj anonimnoj prijavi pokrenula je upravni postupak radi utvrđivanja nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom protiv prerađivača i otkupljivača prehrambenog proizvoda mlijeka VINDIJA d.d. Varaždin.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) po zaprimljenoj anonimnoj prijavi pokrenula je upravni postupak radi utvrđivanja nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom protiv prerađivača i otkupljivača prehrambenog proizvoda mlijeka VINDIJA d.d. Varaždin.

U tom će upravnom postupku Agencija ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa VINDIJE d.d. kao otkupljivača i prerađivača mlijeka s njegovim dobavljačima.

Pri tome treba istaknuti kako samo pokretanje upravnog postupka protiv određenog trgovca ili otkupljivača ili prerađivača ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je Agencija obvezna u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka. Na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja Agencija će u konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku.

Ukazuje se kako zbog zaštite poslovnih tajni, Agencija ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.

Agencija će Odluku kojom okončava pojedini postupak u cijelosti objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje