Poljoprivredni program: Odgovori na pitanja Agrobiz.hr

Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti: Uvjetovat ćemo velikim trgovačkim lancima obvezu prodaje domaćih proizvoda u što većem postotku

Agrovijesti
Izbori 2016. Fotografija: Thinkstock
Pripremiti i usvojiti Strategiju razvoja poljoprivrede, promijeniti sustav poticaja u ruralnom prostor, osigurati mrežu otkupa, distribucije i prodaje domaćih poljoprivrednih proizvoda („ od polja do stola“ ) te u stvarnosti provesti „umrežavanje zelene i plave Hrvatske“, neiskorišteno poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dat ćemo lokalnim zajednicama koje će najadekvatnije raspodijeliti zemlju obiteljskim gospodarstvima. Jednako je važno ponovno stvaranje robnih zaliha za slučajeve velikih elementarnih nepogoda.

Što je bit poljoprivredne politike vaše političke stranke te koje su ključne mjere koje želite provesti u 4 godine mandata?

U fokusu naše poljoprivredne politike su mjere za razvoj sela i poljoprivrede, višu kvalitetu života na selu, očuvanje hrvatskog sela od izumiranja, te mjere za poticanje i opstanak mladih obitelji na ruralnim područjima. Da bi se to postiglo potrebno je:

  • Pripremiti i usvojiti Strategiju razvoja poljoprivrede
  • Promijeniti sustav poticaja u ruralnom prostor
  • Osigurati mrežu otkupa, distribucije i prodaje domaćih poljoprivrednih proizvoda („ od polja do stola“ ) te u stvarnosti provesti „umrežavanje zelene i plave Hrvatske“
  • Neiskorišteno poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dat ćemo lokalnim zajednicama koje će najadekvatnije raspodijeliti zemlju obiteljskim gospodarstvima. Jednako je važno ponovno stvaranje robnih zaliha za slučajeve velikih elementarnih nepogoda.

Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti

Kako planirate potaknuti veću proizvodnju i samodostatnost domaće poljoprivredne proizvodnje te kako ocjenjujete ogromnu ovisnosti Hrvatske o uvozu hrane?

Temeljeno na strateškom dokumentu navedenom naprijed poljoprivrednici će moći planirati svoju proizvodnju u mjeri koja je dostatna za potrebe zemlje i eventualni izvoz, seljaku ćemo omogućiti otkup proizvoda po realnim otkupnim cijenama koje će biti konkurentne uvoznim proizvodima, a prednost će biti oznaka izvornosti.

Istovremeno ćemo investirati u otkupne stanice, skladištenje proizvoda u hladnjačama po povoljnim cijenama kako bi se osigurala cjelogodišnja opskrba sezonskim proizvodima stanovništva i smanjila potreba za uvozom.

Tko ili što je krivac pada proizvodnje, rasta uvoza te smanjivanja dohotka poljoprivrednih proizvođača?

Ogromna ovisnost o uvozu hrane povezana je s trgovinom- višak poljoprivrednih proizvoda u nekim zemljama EU i izvan nje prelijeva se po dampinškim cijenama u Hrvatsku potpomognuto potpuno pogrešnim zakonom o javnoj nabavi, potencijalnim korupcijskim aktivnostima ili nastojanjem trgovine za ekstra profitom. U takvim uvjetima se zatire poljoprivredna proizvodnja, a pučanstvo izlaže nekvalitetnim, ponekad i štetnim proizvodima. Država nije razradila instrumente kojim se planski može zaštiti domaća proizvodnja i instrumente za kontrolu kvalitete uvoznih proizvoda.

Koji su ciljevi vaše političke stranke u provođenju poljoprivredne politike i kako ih planirate ostvariti?

U fokusu naših mjera su mali i srednji poduzetnici u poljoprivredi-obiteljska gospodarstva koji su ključni za opstanak i razvoj ruralnog prostora, dok se veliki poljoprivredni subjekti moraju umrežiti sa OPG-ima s ciljem otkupa viška proizvoda, a svi zajedno uz stimulativne mjere države prisiliti trgovinu da prioritetno daje u promet domaće proizvode.

Kakvu poljoprivredu želite na kraja mandata? Kakvom je vaša politička stranka planira napraviti?

Na kraju mandata želimo vidjeti rezultate naše poljoprivredne politike na djelu –izvornu hranu na stolu građana, djece u vrtićima, školskim kuhinjama, bolnicama, hotelima i restoranima. Želimo imati zadovoljnog i obrazovanog seljaka koji ima perspektivu za dalji razvoj. Želimo vidjeti mlade obitelji specijalizirane za proizvode visoke ekološke vrijednosti, njihovu djecu koja imaju u selu vrtić i školu ili prijevoz do prve škole, zdravstvenu ambulantu, veterinara i poljoprivrednu savjetodavnu službu u funkciji razvoja sela. Našim će programom poticaji biti raspoređeni pravedno i ovisno o proizvodnji. Seljak će imati prednost u otkupu ili najmu neiskorištenog zemljišta.

Smatrate li da je Zajednička poljoprivredna politika EU-a dobra ili loša za hrvatsku poljoprivredu? Navedite dobre i loše strane ZPP-a i što ćete konkretno poduzeti da se izborite za bolju poziciju Hrvatske?

 ZPP je dobra u dijelu koji se odnosi na ruralni razvoj, a nije dobra u dijelu izravnih plaćanja gdje se potiče agrar , jer mi nismo eksploatirali naše oranice kao zapadne zemlje. Isto tako zakonska regulativa je previše komplicirana i nejasna našem seljaku.

Izostaje veća aktivnost poljoprivredne savjetodavne službe na terenu koja bi pomogla seljacima da više koriste mogućnosti EU fondova za poljoprivredu, a u pregovorima s EU potrebno je poboljšati poziciju Hrvatske kad se radi o kompenzaciji gubitaka zbog zabrane viška voća i drugih poljoprivrednih proizvoda izvoza u Rusiju ili kad se radi o kompenzaciji šteta nastalih zbog elementarnih nepogoda, odnosno viška mlijeka zbog sankcija EU prema Rusiji što je uništilo domaću proizvodnju mlijeka.

Brojne države započele su donositi zakone kojima propisuju koliko domaćih proizvoda treba biti na policama trgovina. Koji je vaš stav o tome i kakva će biti vaša politika prema trgovačkim lancima i zaštiti domaće poljoprivrede?

Strateški dokumenti i propisi koje donosi država trebali bi biti u funkciji zaštite domaćih proizvoda, a najjednostavniji je način primjene klauzule u javnoj nabavi kojom se prednost u natječajima daje proizvodima određenog geografskog podrijetla. Moguće je istim mjerama zaštititi hrvatske proizvode i uvjetovati velikim trgovačkim lancima obvezu prodaje domaćih proizvoda u što većem postotku.

Što mislite kako treba provoditi Program ruralnoga razvoja, kako planirati i distribuirati novac iz ruralnoga razvoja te koji je vaš cilj na kraju mandata, odnosno na kraju programskoga razdoblja Zajedničke poljoprivredne politike EU-a?

Program ruralnog razvoja treba provoditi prema procedurama, a ne prilagođavati i mijenjati procedure pogodujući pojedincima. Novac treba ravnomjerno rasporediti kako bi bio dodijeljen što većem broju poljoprivrednih gospodarstava. Naš program se temelji na ravnomjernom razvoju cijele zemlje pa tako i poljoprivredne proizvodnje.

Kako planirate zaštititi male poljoprivrednike od propadanja?

Prije svega višestrukim mjerama navedenim naprijed, otvaranjem desetak otkupnih centara koji će vršiti otkup svih stočarskih, ratarskih, voćarskih i povrtlarskih proizvoda. Unutar tih stanica uspostaviti ćemo hladnjače, klaonice, trgovine i na taj način potaknuti preradu poljoprivrednih proizvoda.

Koje mjere ćete provesti kako bi se sačuvali stočarstvo i svinjogojstvo?

Zaštiti ćemo cijenu mlijeka i spriječiti dampinške cijene uvođenjem zakonskih normi,a iste mjere provesti ćemo u svinjogojstvu i cijeloj stočarskih proizvodnji stavljajući naglasak na kvalitetu domaćih proizvoda s malih obiteljskih farmi.

Koje mjere ćete provoditi u ribarstvu?

Ribarstvo je jedina grana koja je na odgovarajući način primila poticaj iz fondova EU kojim se je transformirala ribarska flota, osigurala učinkovitost i ekonomičnost ribarstva te potaknule farme riba i školjaka uz siguran plasman, prodaju po ekonomskim cijenama i izvoz.

Smatrate li da Hrvatskoj nedostaje strategija poljoprivrede? Koja bi bila suština strategije vaše političke stranke i tko bi ju trebao izraditi?

Nedostatak nacionalne Strategije poljoprivrede je uzrokom zatvaranja velikog broja farmi i odlazak mladih obitelji sa sela u inozemstvo. Obični, mali čovjek vise ne može živjeti od svog rada i upravo zato treba razviti poljoprivrednu strategiju. Nacionalna strategija će se razviti koristeći znanstvene i stručne metode uz sudjelovanje svih ključnih dionika u poljoprivrednom sustavu. Ciljevi strategije u skladu s mjerama navedenim u svim prethodnim točkama, aktivnosti ma i odgovornim dionicima za provođenje strateških dokumenata će osigurati onu razinu razvoja sela i ruralnog prostora koja je optimalna za RH. U tome je važno da dionici poput lokalne administracije, savjetodavne agronomske i veterinarske službe, Hrvatska poljoprivredna agencija, budu doista u službi sela, a ministarstvo poljoprivrede u Slavoniji kako bi državni službenici mogli izbliza sagledati probleme i učinkovito ih rješavati.

Je li kontrola proizvoda na tržištu u Hrvatskoj dobra ili loša? Koje su dobre, a koje loše strane kontrole tržišta i zaštite potrošača i što vaša politička stranka želi provesti?

Police u trgovačkim lancima pune su uvoznih proizvoda nepoznate kvalitete. Mreža ovlaštenih zavoda za javno zdravstvo imat će ovlasti za učinkovitu kontrolu kvalitete i uklanjanje tih proizvoda iz prometa.

Kako planirati provedbu zemljišne politike i komasacije? Imate li rješenja kako neobrađeno poljoprivredno zemljište – kako privatno, tako i državno – staviti u funkciju poljoprivredne proizvodnje?

Komasacija i dodjela neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta su mjere koje ćemo provesti na način da se u to uključe mali i srednji OPG-ovi.

Kako treba provesti udruživanje poljoprivrednika, poboljšanje otkupa poljoprivrednih proizvoda te veće uključivanje mladih u poljoprivredu?

Poticajnim mjerama su mogu udružiti mali poljoprivrednici u formi zadruga ili klastera i time smanjiti cijene svojih proizvoda. No proizvodnja bez mreže u kojoj su također otkup, marketing, prodaja ne može dati optimalne rezultate.

Kako je moguće povećati stočni fond u Hrvatskoj te što ćete poduzeti u vezi s timu?

Rješenje za povećanje stočnog fonda je da mali OPG-ovi dobiju mogućnost korištenja državnog zemljišta, osiguraju hranu za svoj stočni fond, ali i da imaju osiguran lanac prodaje.  Stočni fond se može povećati ako proizvođači imaju zagarantirani otkup po realnim cijenama, a ne dampinškim. Država treba garantirati cijenu mlijeka i stati na kraj dampingu te zaštititi domaću proizvodnju.

Smatrate li da Hrvatskoj treba agrobanka. Kako je ustrojiti i pokrenuti?

Hrvatskoj treba agrobanka! Treba je ustrojiti i pokrenuti prema uzoru na zapadne zemlje. Dovoljno je samo "prepisati" od njih, primijeniti dobru praksu koja je potvrđena u više zemalja.

Kako planirati i povezati znanje i poljoprivredu?

Već je prije naglašeno da agronomi, veterinari i savjetodavne službe trebaju biti na selu, a ne u gradovima, kako bi svoje znanje prenijeli poljoprivrednicima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima.

Tko je vaš kandidat za ministra poljoprivrede te kako ćete birati suradnike – iz svoje stranke, koalicije ili iz redova poljoprivrednika, kompanija, udruga, fakulteta, unutar Ministarstva?

Kandidat za ministra trebao bi biti dokazano sposoban, sa širokim znanjem i iskustvom, koji je spreman pomoći hrvatskom seljaku da mu omogući pristojan život na selu.

Molimo vas u nekoliko rečenica opišite kako će na kraju vašeg mandata i vođenja resora poljoprivrede izgledati hrvatska poljoprivreda i kakvi će biti dohodak i proizvodnja prosječnoga poljoprivrednika.

Sve je to odgovoreno u točki 5.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje