Nameti

BiH namjerava drastično povećati trošarine na pivo

Agrovijesti
Pivo Fotografija: Pixabay
U Grupaciji proizvođača piva smatraju kako će ovako planirano povećanje trošarina dodatno otežati poslovanje industrije piva. Naime, kada se planirano povećanje trošarina doda na već postojeću stopu, ukupno povećanje će biti više od 60 posto, što predstavlja veliko  povećanje, tim više što mu je prethodio i rast trošarina od 25 posto u 2014. godini

U Vanjskotrgovinskoj komori BiH održan je okrugli stol na kome se raspravljalo o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koji je nedavno usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a kojim se povećava iznos trošarina na pivo, alkoholna pića, naftu i naftne derivate te autoplin.  Proizvođači, a posebno oni na koje se direktno odnosi povećanje trošarina, te prijevoznici upozoravaju da će novi nameti predviđeni predloženim zakonskim izmjenama izazvati pad potražnje, prodaje i proizvodnje, što će indirektno uticati na smanjenje broja radnih mjesta.

Direktorica Sektora gospodarstva Vanjskotrgovinske komore BiH Ognjenka Lalović je rekla kako je okrugli stol organiziran u suradnji s privrednim komorama Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta  s obzirom na to da se taj  zakonski prijedlog tiče mnogih grana industrije u BiH, kao i krajnjih potrošača.

U Grupaciji proizvođača piva smatraju kako će ovako planirano povećanje trošarina dodatno otežati poslovanje industrije piva. Naime, kada se planirano povećanje trošarina doda na već postojeću stopu, ukupno povećanje će biti više od 60 posto, što predstavlja veliko  povećanje, tim više što mu je prethodio i rast trošarina od 25 posto u 2014. godini.  

"To povećanje, zajedno s PDV-om,  dodalo bi 1,76 KM na cijenu gajbe piva. Ovakvo povećanje trošarina sigurno će ugroziti poslovanje domaćih proizvođača i izazvati pad prodaje domaćeg piva u BiH, čime se direktno smanjuju uplate u proračun na temelju svih izvornih trošarinskih prihoda", kazao je predsjednik Grupacije proizvođača piva i direktor Bihačke pivovare Edin Ibrahimpašić.

Prijedlog povećanja trošarine na pivo od 0,15KM /l, po njegovim riječima, nije dio strategije o trošarinama u Bosni i Hercegovini. Ibrahimpašić je naveo da se u Reformskoj agendi, u dijelu pod nazivom „Javne financije, oporezivanje i fiskalna održivost“ navodi da bilo koje povećanje indirektnih poreza može doći na red tek nakon što se iscrpe mogućnosti rezova u obimu javne potrošnje ili unapređenja u naplati prihoda. 

Gospodarstvenici su poručili kako će tražiti sastanke sa resornim ministrima na razini BiH, a ako bude potrebno i u Parlamentu BiH te će poduzeti sve korake da se ova izmjena zakona o trošarinama zaustavi dok se ne napravi detaljnija analiza šta će se dogoditi gospodarstvenciima u BiH. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje