Peradarstvo

BiH povećava izvoz mesa peradi, a uvoz stalno smanjuje

Agrovijesti
Farma kokoši Fotografija: Thinkstock
U posljednjih pet godina u sektoru peradarstva zabilježen je pozitivna bilanca vanjskotrgovinske razmjene uz kontinuirano dobru pokrivenost uvoza izvozom. U prošloj godini je izvoz porastao za 4 milijuna KM, a uvoz je pao za 2 milijuna KM, što predstavlja pozitivan trend vanjskotrgovinske razmjene.

Sektor peradarstva je najbrže rastući sektor u Europi i predstavlja, zajedno sa sektorima mljekarstva, voća i povrća, najkonkurentniji poljoprivredni sektor u BiH.

U posljednjih pet godina u sektoru peradarstva zabilježen je pozitivna bilanca vanjskotrgovinske razmjene uz kontinuirano dobru pokrivenost uvoza izvozom. U prošloj godini je izvoz porastao za 4 milijuna KM, a uvoz je pao za 2 milijuna KM, što predstavlja pozitivan trend vanjskotrgovinske razmjene.

Ovakve promjene su rezultirale pokrivenosti uvoza izvozom od 160 posto i najveća je u proteklih pet godina. Ključne zemlje partneri su uglavnom zemlje CEFTA regiona, kazala je Amila Šehić, stručna suradnica za makroekonomiju u Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

BiH najviše izvozi prerađevina od mesa peradi (65 posto), zatim meso peradi, jaja i živu perad, a top uvozni proizvod je meso peradi (62 posto), dok na ostali uvoz otpadaju prerađevine, živa perad i jaja.

Prema podacima, u razmjeni živih peradi posljednjih pet godina zabilježena je pozitivna bilanca, izvoz se kretao oko 4 milijuna KM, dok je uvoz oscilirao od 2 do 3 milijuna KM. Struktura vanjskotrgovinske razmjene prerađevina od mesa peradi se može okarakterizirati jako dobrom jer se bilježi suficit od 28 milijuna KM u prošloj godini, dodala je Šehić.

Vanjskotrgovinska razmjena mesnih prerađevina je oscilirala u posljednjih pet godina, ali je svaki put ostvaren značajan vanjskotrgovinski suficit. Izvoz je prošle godine porastao za 3 milijuna KM u odnosu na 2015, a uvoz za milijun KM.

BiH trenutno ima oko 4,3 milijuna koka nesilica koje proizvode 681 milijun jaja, a vanjskotrgovinska razmjena jaja je oscilirala u posljednje četiri godine. U prošloj godini je zabilježen porast i izvoza i uvoza za milijun KM, te je vanjskotrgovinska razmjena jaja rezultirala suficitom od 2 milijuna KM.

Razvoj sektora peradarstva pruža značajne mogućnosti, a dobivanje dozvole za izvoz u EU za odabrane objekte predstavljalo bi značajan impuls za proširenje proizvodnog i prodajnog asortimana proizvoda.

- Naši peradari poručuju da imaju kapacitete za izvoz mesa peradi i konzumnih jaja na tržište EU, da su se spremni suočiti s kvalitetom koje nalaže EU, te da spremno očekuju inspekciju iz Dublina u tekućoj godini, poručila je Šehić.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje