EU

Bolji radni uvjeti za ribare: Vijeće odobrilo sporazum socijalnih partnera

Agrovijesti
Ribari Fotografija: Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Vijeće je 13. listopada odobrilo direktivu kojom se daje pravni učinak sporazumu socijalnih partnera na razini EU-a (Cogeca, ETF i Europêche) u sektoru morskog ribarstva.

Sporazumom socijalnih partnera omogućuje se primjena Konvencije o radu u ribolovu Međunarodne organizacije rada (ILO) u EU-u.

Predsjednik Vijeća i slovački ministar rada, socijalnih pitanja i obitelji Jan Richter izjavio je: „Ovo je važan korak za doprinos poboljšanju ranih i životnih uvjeta ribara te doista izvrstan primjer uspješnog sektorskog dijaloga. Danas smo osigurali uključivanje tog rada u pravo EU-a, za dobrobit svih ribara u EU-u.”

Cilj sporazuma jest ribarima osigurati bolje radne uvjete i dostojanstven rad na ribarskim plovilima koja plove pod zastavom države članice EU-a, među ostalim kad plove izvan voda EU-a. Direktivom su obuhvaćeni minimalni uvjeti u pogledu radnih sati i odmora ribara na moru, uvjeti rada, sigurnost na radu, zaštita od profesionalnih bolesti, postupci u slučaju ozljede ili smrti, medicinska skrb na brodu, plaćanje ribarima, smještaj i hrana.

Njome se postojeće pravo EU-a usklađuje s novim odredbama Konvencije Međunarodne organizacije rada.

Konvencija o radu u ribolovu (C188) Međunarodne organizacije rada donesena je 2007. Primjenjuje se na sve vrste pomorskih ribarskih plovila, bez obzira na njihovu veličinu, a cilj joj je osigurati minimalne standarde zaštite ribara na radu.

Komisija je 2007. pozvala socijalne partnere u EU-u da „ispitaju mogućnosti za zajedničku inicijativu s ciljem promicanja primjene odredaba Konvencije C188 u EU-u”.

U svibnju 2013. socijalni partneri na razini EU-a: Europska federacija radnika u prometu (ETF), Udruženje nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća (Europêche) i Opće udruženje poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA) sklopili su sporazum. Time su odredbe iz pravne stečevine EU-a željeli objediniti s onima iz Konvencije C188 Međunarodne organizacije rada. Od Komisije su zatražili da sporazum direktivom prenese u pravo EU-a. Komisija je 28. travnja 2016. Vijeću podnijela prijedlog direktive.

Direktiva će biti službeno donesena na sljedećem sastanku Vijeća.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje