KLANJE STOKE I PERADI U 2017.

Broj zaklanih goveda manji za 8 000 grla, a svinja za čak 126.600 grla

Agrovijesti
Mesnica Fotografija: Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Klanje svinja također je u padu, i to za 11,2% odnosno zaklano je oko 126.600 grla manje nego godinu prije. Broj ovaca zaklanih u klaonicama veći je za oko 15.600 grla odnosno 16,3%, dok je kod klanja peradi zabilježeno lagano povećanje od 0,6%, odnosno oko 241.900 komada više nego godinu prije.

Prema raspoloživim podacima ukupnoga klanja stoke u klaonicama, u 2017. broj zaklanih goveda smanjen je za oko 8 000 grla, što je pad za 4,2%.

Klanje svinja također je u padu, i to za 11,2% odnosno zaklano je oko 126.600 grla manje nego godinu prije. Broj ovaca zaklanih u klaonicama veći je za oko 15.600 grla odnosno 16,3%, dok je kod klanja peradi zabilježeno lagano povećanje od 0,6%, odnosno oko 241.900 komada više nego godinu prije.

U pogledu neto težine stoke zaklane u klaonicama zabilježeno je smanjenje proizvodnje kod goveda za oko 2.100 t (4,8%), svinja za oko 3.800 t (5,1%), dok je kod ovaca zabilježen rast za oko 180 t (16,1%). Neto težina peradi zaklane u klaonicama veća je za oko 500 t (0,8%).

Ukupno zaklana stoka i perad, koja uključuje i procjenu domaćega klanja na gospodarstvima, u usporedbi s prethodnom godinom bilježi sljedeća kretanja.Broj zaklanih svinja veći je za oko 8.600 grla, što je povećanje od 0,6%, dok je neto težina zaklanih grla u porastu za 6,6%, odnosno oko 6.500 t.

Broj ukupno zaklanih ovaca manji je za oko 22.000 grla (5,2%) uz smanjenje neto težine za 267 t (5,4%).

Kod ukupnog klanja koza također se bilježi povećanje broja za oko 9.000 grla, odnosno 20,9%, te neto težine za 108 t (19,6%).

Kod ukupno zaklane peradi smanjenje iznosi 18,3%, što je pad neto težine za oko 1 500 t i broja za oko 8,8 milijuna komada.

Podaci o ukupnom klanju goveda jednaki su podacima klanja goveda u klaonicama.

U vezi s bruto domaćom proizvodnjom situacija je sljedeća.

Izraženo u postocima, broj zaklanih goveda smanjen je za 24,1% a težina za 9,9%. Također je smanjen broj ukupno zaklanih ovaca (za 7,0%) te njihova neto težina (za 7,9%).

Broj ukupno zaklanih svinja povećan je za 7,0%, dok je neto težina veća za 12,7%. Kod koza broj zaklanih grla veći je za 20,9%, dok je neto težina veća za 19,6%.

Brojčano to iznosi oko 24.400 grla manje zaklanih goveda te 26.600 ovaca, odnosno oko 82.700 grla više zaklanih svinja te 8.900 koza. U pogledu neto težine smanjenje kod goveda iznosi 4.000 t, ovaca 400 t, dok je kod svinja riječ o povećanju za 13 300 t te kod koza za 108 t.

Broj peradi smanjen je za 1,8% (883 500 komada), a neto težina za 0,9% (700 t).

.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje