ISTRAŽIVANJE POKAZALO

Čak 94 posto stanovnika dinarskog područja smatra da travnjake treba obnoviti

Agrovijesti
Fotografija:
Istraživanje koje je u sklopu projekta Dinara back to LIFE proveo LAG Cetinska krajina pokazuje da 80% lokalnog stanovništva zarastanje travnjaka ocjenjuje kao problem, a 94% ih se slaže s tvrdnjom kako ih treba obnoviti

Tijekom lipnja i srpnja 2020. LAG Cetinska krajina provedeo je ispitivanje mišljenja i znanja javnosti o temama bioraznolikosti Dinare, percepciji stočarstva i pčelarstva, održivog razvoja i prihvaćenosti projekta Dinara back to LIFE. 

Tijekom ispitivanja ukupno su anketirana 404 ispitanika s područja Sinja, Knina, Vrlike i Trilja, te općina Hrvace, Otok, Kijevo i Civljane. 

U istraživanju je ustanovljeno da ispitanici percipiraju kulturni i rekreacijski potencijal Dinare, te ju prepoznaju kao potencijal za bavljenje stočarstvom, pčelarstvom, i turizmom. 

Pri ocjenjivanju trenutačnog stanja, 50% ispitanika se uglavnom ili u potpunosti slaže da je stanje bioraznolikosti na Dinari zadovoljavajuće, a njih 86% se uglavnom ili u potpunosti slaže da travnjaci doprinose bioraznolikosti Dinare. Prema mišljenju ispitanika, na biološku raznolikost Dinare najviše utječu požari (51%) i ljudsko djelovanje (37%). 

Na temu institucija kada je u pitanju zaštita prirode, najveći dio ispitanika nema povjerenja prema jedinicama lokalne samouprave (35% uopće nema povjerenja), Ministarstvu poljoprivrede (29% uopće nema povjerenja) i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (26% uopće nema povjerenja). S druge strane, najviše povjerenja iskazano je prema udrugama za zaštitu prirode (19% ispitanika u potpunosti ima povjerenja). 

Stočarstvo djelomično privlačno

Lokalnom stanovništvu stočarstvo je djelomično privlačno, pokazuje istraživanje. Smatraju ga ni zastarjelim niti modernim, no uglavnom isplativim zanimanjem. Između intenzivnog i ekstenzivnog stočarstva, veći broj ispitanih (59%) daje prednost ekstenzivnom stočarstvu, njih 32% podržava i ektstenzivni i intenzivni uzgoj stoke, 63% ispitanika nekada je razmišljalo o tome da se započnu baviti stočarstvom, a sličan broj (64%) je razmišljao o bavljenju pčelarstvom. Najčešći razlozi zbog kojih se ispitanici nisu odlučili za bavljenje stočarstvom su nezanimljivost i bavljenje drugim poslom, a za pčelarstvo nezanimljivost i nedostatak uvjeta. 

Zarastanje travnjaka kao problem doživljava 80% ispitanika obuhvaćenih ovim istraživanjem, a 94% se slaže da je zarasle travnjake potrebno obnoviti. Kod odabira metoda za obnovu travnjaka, 87% ispitanih uglavnom ili u potpunosti podržava metodu ispaše, a 63% ručnog uklanjanja vegetacije. Metodu kontroliralnog propisnog paljenja veći dio ispitanika uopće i uglavnom ne podržava (34%). 

Prije sudjelovanja u istraživanju je 44% ispitanika čulo za projekt Dinara back to LIFE, a od toga 91% njih podržava projekt.