Hrvati najzabrinutiji u EU

Čak više od 90 posto zabrinuto je zbog prevara s hranom

Agrovijesti
Laboratorij Fotografija: Pixabay
Najzabrinutiji u Europi su upravo hrvatski ispitanici (njih čak više od 90% iskazuje priličnu ili veliku razinu zabrinutosti vezano za prijevare s hranom), objasnili su iz Hrvatske agencije za hranu. Vezano za izvor informiranja, hrvatski potrošači imaju vrlo veliko povjerenje u informacije dobivene od obitelji i prijatelja (90 posto ih vjeruje u točnost informacija o sigurnosti hrane iz tih izvora).

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) provela je sveobuhvatno istraživanje koje je imalo za cilj bolje razumijevanje stavova potrošača EU o rizicima u nastajanju koji se pojavljuju u prehrambenom lancu. Cilj istraživanje je da se budućim komunikacijskim aktivnostima vezanim za ovu temu, na razini EFSA-e i nadležnih tijela zemalja članica, posvetio što više pozornosti. Istraživanje je provedeno u 25 zemalja EU, na uzorku od 6268 ispitanika, a njime je obuhvaćena i Hrvatska. 

Istraživanje je ispitalo informiranost i zabrinutost potrošača o rizicima u nastajanju, kao i potrebe i preferencije potrošača s obzirom na komunikaciju povezanu s istima, a pokazalo je kako su potrošači diljem EU iskazali veću zabrinutost zbog utvrđenih rizika nego onih u nastajanju, dok je vezano za prijevare hranom iskazana veća razina zabrinutosti od ostalih vrsta rizika u nastajanju. 

Najzabrinutiji u Europi su upravo hrvatski ispitanici (njih čak više od 90% iskazuje priličnu ili veliku razinu zabrinutosti vezano za prijevare s hranom), objasnili su iz Hrvatske agencije za hranu.

Vezano za izvor informiranja, hrvatski potrošači imaju vrlo veliko povjerenje u informacije dobivene od obitelji i prijatelja (90 posto ih vjeruje u točnost informacija o sigurnosti hrane iz tih izvora).

Preferirani kanal komunikacije hrvatskih potrošača je televizija (74%), slično ostatku EU. Međutim, hrvatski potrošači više su zainteresirani za radio kao izvor informiranja (52% – u usporedbi s 44% na razini EU) te časopise ili novine (54% u usporedbi s 42%).
Istraživanje je pokazalo i nedostatak znanja o novim rizicima kao što su zeleni Smoothieji, plastična riža te nanotehnologija, kao i potrebu za općenitim informacijama o rizicima koji su u nastajanju, bez obzira na opseg nesigurnosti. 

Percepcija hrvatskih potrošača o rizicima u nastajanju usklađena je s percepcijom na razini cijele Europske unije, iako su manje zabrinuti zbog rizika od konzumacije zelenih Smoothieja od ostalih potrošača u EU. Dokazi također upućuju na činjenicu da komunikacija informacija o prirodi rizika i stupnju nesigurnosti koji ga okružuje, može imati značajan utjecaj na percepciju rizika. 

Što se tiče pravovremenog informiranja, čak 46 posto ispitanika želi primati informacije čim prije se mogući rizik definira, objašnjavaju u Hrvatskoj agenciji za hranu. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje