INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA

Cijene hrane spašavaju potrošnju: Meso i mlijeko jeftiniji za gotovo 5 posto

Agrovijesti
Police trgovina Fotografija: Pixabay
Najveći doprinos padu indeksa imale su cijene hrane i bezalkoholnih pića. Promatrano na godišnjoj razini cijene hrane pale su za 2,4 posto. Pritom su najveći pad cijene u ožujku ove u odnosu na isti mjesec prošle godine "povukle" cijene mesa koje su bile niže za 4,1 posto, mlijeka koje su pale za 4,7 posto, te povrća za osam posto.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u ožujku 2016. u odnosu na veljaču 2016. u prosjeku su više za 0,7%, u odnosu na ožujak 2015., tj. na godišnjoj razini, niže su za 1,7%, a u godišnjem prosjeku za 0,7%. Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u ožujku 2016. u odnosu na veljaču 2016. najviše su porasle cijene odjeće i obuće, koje su u prosjeku više za 14,9% (nova kolekcija odjeće i obuće), cijene prijevoza, koje su u prosjeku više za 0,7%, cijene stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, cijene zdravlja, cijene restorana i hotela te cijene raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,1%.

Porast indeksa potrošačkih cijena u ožujku 2016. u odnosu na veljaču 2016. ublažile su cijene hrane i bezalkoholnih pića koje su u prosjeku niže za 0,8%, cijene pokućstva, kućanske opreme i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku niže za 0,7%, cijene komunikacija, koje su u prosjeku niže za 0,4%, cijene alkoholnih pića i duhana te cijene rekreacije i kulture, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,1%.

Istodobno su cijene Obrazovanja u ožujku 2016. u odnosu na veljaču 2016. u prosjeku ostale na razini cijena iz veljače 2016.

Meso i mlijeko jeftiniji za oko 5 posto

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u ožujku 2016. u odnosu na veljaču 2016. imale su cijene odjeće i obuće (za 0,96%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene hrane i bezalkoholnih pića (za -0,22%).

Promatrano na godišnjoj razini cijene hrane pale su za 2,4 posto. Pritom su najveći pad cijene u ožujku ove u odnosu na isti mjesec prošle godine povukle cijene mesa koje su bile niže za 4,1 posto, mlijeka koje su pale za 4,7 posto, te povrća za osam posto.