PODACI POTVRDILI

Cijene svinja porasle za više od 30 posto

Agrovijesti
Fotografija:
Cijene svinja u četvrtom tromjesječju prošle godine porasle su za 31,4 posto u odnosu na isto razdoblje 2018. godine

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u četvrtom tromjesečju prošle godine porasle su za 2,4 posto u odnosu na isto razdoblje 2018. godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.

Cijene biljnih proizvoda porasle su za 1,2 posto, a cijene žive stoke, peradi i stočnih proizvoda više su za 5,2 posto.

Rast cijena biljnih proizvoda u usporedbi s istim razdobljem godine prije prouzročen je rastom cijena voća za 16,4 posto, cvijeća i sadnica za 12,3 posto, krumpira (uključujući sjemenski) za 11,1 posto i krmnog bilja za 4,4 posto.

U skupini proizvoda koji čine najveći udio u stočarstvu, u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2018., najviše su porasle cijene svinja, za 31,4 posto i mlijeka, za 0,5 posto.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u četvrtom tromjesečju 2019. su u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. niže za 1,8 posto. Na taj pad najviše je utjecao pad cijena stočne hrane, za 8,8 posto.