PROJEKT SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM

Cilj Projekta je omogućiti ljudima ostanak, opstanak, kao i povratak onih koji su otišli

Agrovijesti
„Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“ -18,75 milijardi kuna iz EU fondova Fotografija: Peter Gonzales / Unsplash.com
Prvi Razvojni sporazum potpisan je za područje Slavonije, Baranje i Srijema na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem 20. srpnja 2018. u Vinkovcima. U suradnji sa županijama i regionalnim koordinatorima utvrđeno je 29 strateških projekata okvirne vrijednosti 700 milijuna kuna, a utvrđena je i financijska omotnica te izvori sredstava za financiranje istih. Osigurano je i dodatnih 50 milijuna kuna koji će biti dodijeljeni za pripremu spomenutih projekata.

Projektom Slavonija, Baranja i Srijem, Vlada RH osigurala je najveće ulaganje u Slavoniju tijekom posljednjih 15 godina i konačno upravlja razvojem istočne Hrvatske. Novim projektima stvaraju se novi lanci vrijednosti kako bi se područje Slavonije transformiralo iz radno intenzivnog u tehnološki intenzivno i prije svega konkurentno područje.

Cilj Projekta Slavonija, Baranja i Srijem je omogućiti ljudima ostanak, opstanak, kao i povratak onih koji su otišli u druge zemlje tražiti bolji život – zato ulaže u sve segmente života od dječjih vrtića, škola, pa do osiguravanja novih radnih mjesta kroz razvoj poduzetništva, kulture, turizma i naravno poljoprivrede.

Nakon 5. sjednice Savjeta, potpisano je 130 ugovora za projekte ukupne vrijednosti 1,3 milijardi kuna na području Slavonije, Baranje i Srijema za prometnu infrastrukturu, dječje vrtiće, zaštitu okoliša, razvoj ruralnog poduzetništva, kulturne i prirodne baštine i turizma.

Također, predstavljen je i potpisan Razvojni sporazum koji je rezultat prvenstveno timskog rada državne i regionalne razine.

Zajedničkim smo naporima definirali 29 strateških projekata za pet slavonskih županija okvirne vrijednosti 700 milijuna kuna i što je najvažnije, osigurali sredstva za njihovo financiranje iz europskog i državnog proračuna. Osigurano je i dodatnih 50 milijuna kuna za što bržu pripremu tih projekata, istaknuto je na Savjetu.

Na sjednici Savjeta SBS, potpisan je još jedan važan sporazum - tzv. RAS sporazum sa Svjetskom bankom kroz koji će slavonske županije dobiti stručnu podršku u povećanju učinkovitosti korištenja EU fondova u trenutnoj financijskoj perspektivi (2014.-2020.) i pripremu istih za sljedeću financijsku perspektivu nakon 2020. godine te pripremu posebnih regionalnih operativnih programa.

INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM

Republici Hrvatskoj u trenutnom je financijskom razdoblju Europske unije od 2014. do 2020. godine iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova osigurano 10,7 milijardi eura bespovratnih sredstava namijenjenih regionalnom razvoju. Kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem usmjereno je 2,5 milijardi eura iz ESI fondova isključivo za projekte na području pet slavonskih županija kroz provedbu nekoliko novih mjera, a one najvažnije omogućuju projektima s područja manje razvijenih županija prednost u sufinanciranju putem izravnih dodjela, kao i mogućnost da ostvare dodatne bodove prilikom odabira projekata u otvorenim postupcima dodjele bespovratnih sredstava.

Projekti bi se glavninom trebali provesti do kraja 2020. godine ili najkasnije do kraja 2023. godine (zadnja godina provedbe predmetnog financijskog razdoblja).

Kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Program ruralnog razvoja, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo, Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć te u okviru programa Europske teritorijalne suradnje za razdoblje 2014.-2020., za pet slavonskih županija, u razdoblju 18.10.2016. – 13.7.2018., ugovoreno je 36,25 % sredstava odnosno 6,8 milijarda kuna. Prema podacima sa zadnje sjednice Savjeta na dan 21.2.2018. bilo je ugovoreno 29,6% sredstava, odnosno više od 5,5 milijarde kuna.

Ukupni iznos ugovorenih bespovratnih sredstava:

OP Konkurentnost i kohezija

3.263.877.646,21 kn

OP Učinkoviti ljudski potencijali

540.222.658,49 kn

Program ruralnog razvoja

2.780.826.509,27 kn

OP za pomorstvo i ribarstvo

28.324.049,44 kn

OP za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć

28.361.556,05 kn

Europska teritorijalna suradnja

156.051.731,87 kn

Ukupno ugovoreno bespovratnih sredstava

6.797.664.151,33 kn

Ciljani iznos za Projekt Slavonija, Baranja i Srijem (EUR)

2.500.000.000,00 €

Ciljani iznos za Projekt Slavonija, Baranja i Srijem (kn)

18.750.000.000,00 kn

Postotak ugovorenih bespovratnih sredstava u odnosu na ciljani iznos za Projekt Slavonija, Baranja i Srijem

36,25%

PREDSTAVLJEN RAZVOJNI SPORAZUMA ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

U svrhu učinkovite koordinacije politike regionalnoga razvoja Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske predviđena je mogućnost sklapanja razvojnog sporazuma za područje od najmanje tri jedinice područne (regionalne) samouprave.

Svrha razvojnog sporazuma je usuglašavanje prioriteta razvoja državne i područne (regionalne) razine, utvrđivanje strateških projekata regionalnog razvoja koji pridonose razvoju područja za koje se sklapa razvojni sporazum te planiranje sredstava za njegovu provedbu.

Ciljevi razvojnog sporazuma su jačanje konkurentnost i uravnotežen regionalni razvoj, koncipiranje odgovora na ključne društvene izazove, smanjenje siromaštva i povećanje standarda JP(R)S za koje se sklapa razvojni sporazum.

Provedbeni mehanizmi razvojnog sporazuma su:

financiranje strateških projekata regionalnoga razvoja i objava ograničenih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za područja JP(R)RS potpisnica razvojnog sporazuma

financiranje tehničke pomoći za pripremu zalihe strateških projekata regionalnoga razvoja

Prvi Razvojni sporazum potpisan je za područje Slavonije, Baranje i Srijema na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem 20. srpnja 2018. u Vinkovcima

U suradnji sa županijama i regionalnim koordinatorima utvrđeno je 29 strateških projekata okvirne vrijednosti 700 milijuna kuna, a utvrđena je i financijska omotnica te izvori sredstava za financiranje istih. Osigurano je i dodatnih 50 milijuna kuna koji će biti dodijeljeni za pripremu spomenutih projekata.

Lanci vrijednosti u fokusu 1. Razvojnog sporazuma:

poljoprivreda

drvna industrija

metaloprerađivačka industrija

turizam

„opći” projekti neophodni za gospodarski razvoj.

PREDSTAVLJANJE SAVJETODAVNE USLUGE SVJETSKE BANKE KROZ RAS SPORAZUM SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM

Kao podršku slavonskim županijama u povećanju učinkovitosti korištenja EU fondova u trenutnoj financijskoj perspektivi (2014.-2020.) i pripremu istih za sljedeću financijsku perspektivu post-2020, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisat će sa Svjetskom bankom sporazum o pružanju savjetodavnih usluga.

Cilj RAS-a je utvrditi „razvojnu dijagnozu“ za pojedina područja u Slavoniji koja imaju slični teritorijalni kapital i razvojne potencijale u cilju definiranja lanaca vrijednosti i stvaranja razvojnih „hubova” kao generatora razvoja te mapirati razvojne investicije i strateške projekte regionalnoga razvoja koji imaju mogućnost financiranja iz ESI fondova kako bi se povećala učinkovitost korištenja ESI fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. i dala podrška u pripremi institucionalnog i programskog okvira za korištenje EU fondova za područje Slavonije, Baranje i Srijema u razdoblju nakon 2020. godine.

RAS će doprinijeti razvoju inovativne, povezane Slavonije, Baranje i Srijema kroz ciljana ulaganja iz proračuna i iz fondova EU-a kako bi se ojačala konkurentnost i poboljšala pozicija tog područja RH u globalnim lancima vrijednosti ključnih sektora kao što su ICT sektor, proizvodnja i prerada hrane, proizvodnja i prerada drveta i sektor turizma. Ključni dionici provedbe RAS-a: Resorna tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave), regionalni koordinatori, poslovni sektor, znanstveno istraživački sektor, civilni sektor i građani Slavonije.

O SAVJETU ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM:

Vlada je na sjednici 8. ožujka 2017. osnovala Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem kao savjetodavno tijelo u području koordinacije provedbe i praćenja korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI), instrumenata i programa Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i nacionalnih izvora u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Srijem s ciljem ostvarivanja usmjerenijeg pristupa i sinergije svih aktera te dodatno povezivanje državnog i europskog proračuna.

Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem ima savjetodavnu ulogu u provedbi projekata financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova i iz nacionalnih izvora u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Srijem kako bi se na području pet slavonskih županija osigurala što veća apsorpcija EU sredstava (Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija).

U radu Savjeta sudjeluju svi ministri vezani za korištenje fondova Europske unije, pet župana slavonskih županija, pet direktora razvojnih agencija, predstavnici udruga gradova i općina, Hrvatskoga sabora i Ureda predsjednice, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore i rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Savjetom predsjedava predsjednik Vlade Andrej Plenković, a zamjenica predsjednika Savjeta je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac.

  • Avatar
    TOMISLAV 03. Kolovoz 2018. u 04:07 Jeste li doživjeli poteškoće u dobivanju zajma od običnih zajmodavaca i drugih banaka? ovo je prilika za vas! mi smo eucharia daniel zajam usluga, u povezanosti s našom bankom nudimo zajam uz nisku kamatnu stopu, jednostavno i pouzdano, sve što morate učiniti jest primjenjuje se, dobije odobrenje kredita i dobiva kredit, to je 100% istina, kontaktirajte nas putem e-pošte (euchariadanielloanfirm@gmail.com)
Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje