EU parlament

Crveno svjetlo za GMO kukuruz i pamuk

Agrovijesti
GMO Fotografija: Thinkstock
„Europski parlament i danas je većinom glasova podržao dvije rezolucije kojima ulaže prigovore na nacrte provedbenih odluka Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk GHB119 (BCS-GHØØ5-8) te genetski modificirani kukuruz DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od istih.

„Europski parlament i danas je većinom glasova podržao dvije rezolucije kojima ulaže prigovore na nacrte provedbenih odluka Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk GHB119 (BCS-GHØØ5-8) te genetski modificirani kukuruz DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od istih.

Naime, u oba slučaja radi se o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju GMO, sastoje se ili su proizvedeni od GMO-a. Za ostvarivanje boljeg prinosa i kukuruza i pamuka, genetska modifikacija ostvaruje učinak samo ako se upotrebljava s ciljanom vrstom aktivne tvari u biocidima.

Kod ove sorte GMO pamuka GHB119 (BCS-GHØØ5-8) radi se o genetskoj modifikaciji koja dovodi do tolerancije na herbicide koji se temelje na glufosinat amoniju i koji dovodi do otpornosti na određene leptire nametnike. Naime, učinak ovog herbicida ima izravne posljedice na bioraznolikost. 

Kod sorte GMO kukuruza DAS-40278-9 radi se o genetskoj modifikaciji koja sadrži protein AAD-1, a koji je tolerantan na herbicide 2,4-D (2,4-diklorofenoksioctene kiseline) i AOPP (ariloksifenoksipropionata).  U okviru provedenih istraživanja utvrđeno je kako postoji zabrinutost u vezi s rizikom teratogenog djelovanja herbicida 2,4-D tijekom razvoja zametka, pojave urođenih mana i endokrinog ometanja.

"Europski parlament današnjom odlukom još jednom je poslao jasnu poruku Europskoj komisiji da dobrobit građana i očuvanje okoliša te domaće poljoprivredne proizvodnje mora biti važnije od profita“, rekla je zastupnica Petir. Ona je dodala da budući da bi odobrenje uvoza predmetnog pamuka ili kukuruza u Uniju bez sumnje dovelo do povećanja njegovog uzgoja u drugim dijelovima svijeta i samim time do povećane upotrebe herbicida koji se temelje na glufosinat amoniju ili 2,4-D, Europski je parlament većinom glasova podržao obje rezolucije kojima se ulaže prigovor na odluku Komisije.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje