BROJ STOKE I PERADI

Daljnji negativni trendovi u stočarstvu: U 2018. u odnosu na 2017. broj goveda smanjio se za novih 8,2%.

Agrovijesti
Stoka Fotografija: Pixabay
Hrvatska je prema podacima Državnog zavoda za statistiku na dan 1. prosinca 2018. godine imala 414.000 goveda, što je u odnosu na 2017. manje za 8,2%. Nastavlja se trend smanjenja ukupnog broja muznih krava, i to za 2,2%, pa smo na početku prosinca imali 136.000 komada muznih krava, dok ih je godinu dana ranije bilo 139.000.

Hrvatska je prema podacima Državnog zavoda za statistiku na dan 1. prosinca 2018. godine imala 414.000 goveda, što je u odnosu na 2017. manje za 8,2%. Nastavlja se trend smanjenja ukupnog broja muznih krava, i to za 2,2%, pa smo na početku prosinca imali 136.000 komada muznih krava, dok ih je godinu dana ranije bilo 139.000.

Negativna kretanja prisutna su i kod proizvodnje svinja, čiji je ukupan broj manji za 6,4%. Podaci pokazuju da smo imali 1,05 milijuna komada svinja, dok ih je godinu ranije bilo 1,12 milijuna komada.

Broj ovaca zadržao se na približno istoj razini kao u 2017., dok je broj koza veći za 3,9%. Najznatniji porast proizvodnje u 2018. u usporedbi s 2017. zabilježen je kod peradi, i to za 9,8%.

Prema podacima DZS na početku prosinca 2018. godine imali smo 636.000 ovaca, 80.000 koza, dok je broj peradi povećan sa 10,4 milijuna komada, na 11,41 milijuna komada. 

Broj goveda u RH

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje