Europska komisija

Do 2030. godine pad proizvodnje svinjskog mesa za dva posto, a potrošnje za tri posto

Agrovijesti
Meso Fotografija: Thinkstock
U 2030. godini u odnosu na 2018. Europska komisija predviđa pad neto proizvodnje i bruto domaće proizvodnje u sektoru svinjskog mesa za 2%. Predviđanja su također i u padu potrošnje svinjskog mesa per.capita za 3% na ukupno 30,5 kg retail potrošnje per.capita s time da je iz prikaza vidljivo, za razliku od potrošnje goveđeg mesa, da je potrošnja svinjskog mesa EU 13 zemalja per.capita za bilizu 20% veća u odnosu na potrošnju svinjskog mesa per.capita EU 15 zemlja.

Europska komisija prošli je tjedan objavila najnovije izvješće i procjenu trendova EU poljoprivrede i prateće industrije za period 2018. do 2030. godine.

EU sektor goveđeg mesa

Europska komisija predviđa u 2030. godini ukupni pad broja krava za 5 posto kako mliječnih tako i svih ostalih krava što znači da će pasti i broj ukupne populacije goveda. Bruto domaća proizvodnja u sektoru goveđeg mesa koja osim neto proizvodnje mesa uključuje i uvoz i izvoz živih goveda kroz ekvivalent trupova također bilježi pad za 6%.

Projekcija također predviđa pad izvoza živih goveda za 17%, pad izvoza goveđeg mesa za 9% dok bi uvoz goveđeg mesa, u pravilu visoke kategorije, trebao porasti za 15%.

Predviđanja su također da će u 2030. godini retail potrošnja goveđeg mesa u kg per.capita pasti za 5% na ukupno 10,4 kg.

U prikazu je također vidljiva velika disproporcija potrošnje goveđeg mesa per.capita EU 15 zemalja koja je gotovo 3 puta veća u odnosu na potrošnju goveđeg mesa EU 13 zemalja.

Europska komisija također predviđa pad tržnih cijena goveđih trupova na EU tržištu za 8% kao i pad svjetskih cijena, prije svega cijene Brazila koja bi također trebala pasti za 8% a na značajno nižoj razini u odnosu na EU cijene.

EU sektor svinjskog mesa

U 2030. godini u odnosu na 2018. Europska komisija predviđa pad neto proizvodnje i bruto domaće proizvodnje u sektoru svinjskog mesa za 2%.

Predviđanja su također i u padu potrošnje svinjskog mesa per.capita za 3% na ukupno 30,5 kg retail potrošnje per.capita s time da je iz prikaza vidljivo, za razliku od potrošnje goveđeg mesa, da je potrošnja svinjskog mesa EU 13 zemalja per.capita za bilizu 20% veća u odnosu na potrošnju svinjskog mesa per.capita EU 15 zemlja.

Za razliku od sektora goveđeg mesa Europska komisija predviđa tržnu cijenu svinjskih polovica u 2030. godini od 1,54 eura/kg što je povećanje za 10% u odnosu na 2018. godinu kada je tržna cijena na izrazito niskoj razini.

U 2030. godini u odnosu na 2018. predviđen je i rast tržnih cijena svinjskih polovica u Brazilu i Americi ali je vidljiva također velika disproporcija između predviđenih EU tržnih cijena te cijena u Brazilu i Americi. Predviđanja za brazilske cijene svinjskih polovica u 2030. godini iznose 1,05 eura/kg što je 32% manja cijena u odnosu na EU cijene dok bi cijene u Americi trebale biti 1,31 eura/kg ili 15% manje u odnosu na EU cijene.

Europska komisija također predviđa rast bruto domaće proizvodnje ovčjeg i kozjeg mesa za 5% te rast neto proizvodnje mesa za 7% i najveći porast potrošnje per.capita ovčjeg i kozjeg mesa za 12% u odnosu na 2018. godini.

U ovom sektoru je također vidljivo da je EU potrošnja kod EU 13 zemalja ovčjeg i kozjeg mesa gotovo 3 puta manja u odnosu na potrošnju per.capita EU 15 zemalja.

Izvješće također sadrži i najosnovnije ekonomske pokazatelje po pojedinim sektorima te procjene globalnog tržišta po državama koje su najveći svjetski uvoznici ili izvoznici.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje