Zakoni

Do 8. veljače e-Savjetovanje o paketu zakona iz područja vodnoga gospodarstva

Agrovijesti
Vodostaji rijeka u porastu - Karlovac Fotografija: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL
U Ministarstvu ističu kako su, budući da je sektor koji se bavi javnom vodoopskrbom i javnom odvodnjom u Hrvatskoj izuzetno fragmentiran i sastoji se od 190 pojedinačnih isporučitelja vodnih usluga čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, pristupili izradi Nacrta prijedloga Zakona o vodnim uslugama kojim se uređuje cjelokupna materija javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pokrenulo je e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o paketu zakona iz područja vodnoga gospodarstva - Nacrtu prijedloga Zakona o vodnim uslugama, Nacrtu prijedloga Zakona o vodama i Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, a otvoreno je do 8. veljače.

U Ministarstvu ističu kako su, budući da je sektor koji se bavi javnom vodoopskrbom i javnom odvodnjom u Hrvatskoj izuzetno fragmentiran i sastoji se od 190 pojedinačnih isporučitelja vodnih usluga čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, pristupili izradi Nacrta prijedloga Zakona o vodnim uslugama kojim se uređuje cjelokupna materija javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

Također, istodobno se uređuje institucionalna reforma isporučitelja vodnih usluga čiji je primarni cilj osigurati građanima priuštivu cijenu vode, nakon što se provedu investicije u vodno-komunalne građevine (prvenstveno uređaje za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacijsku mrežu), što je obveza Hrvatske preuzeta Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji. 

Nacrtom prijedloga Zakona se uređuju pretpostavke za uspostavu uslužnih područja s najmanjom isporukom od dva milijuna kubnih metara vode godišnje (od 35 do 40 uslužnih područja); uspostavlja se pravilo o jednom isporučitelju na uslužnom području (jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga) koji je društvo kapitala čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave; propisuje se obveza integracije postojećih javnih isporučitelja u jedinstvenog javnog isporučitelja na uslužnom području, pripajanjem najvećem postojećem javnom isporučitelju; stvaraju se pretpostavke za ujednačavanje cijene vode na uslužnom području; uspostavlja se obveze javnih isporučitelja vodnih usluga na provedbu, a jedinica lokalne samouprave na osiguranje provedbe višegodišnjih programa gradnje komunalnih vodnih građevina temeljem kojih se osigurava i financiranje investicija iz Ugovora o pristupanju Hrvatske EU-u. 

Zakonom o vodnim uslugama želi se stvoriti pretpostavke za integriranje vodnokomunalnog sektora s ciljem postizanja učinkovitog i ekonomičnog poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga, a Nacrtom prijedloga Zakona o vodama i Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva u osnovi se prate ciljevi izmjena koje u nacionalno zakonodavstvo donosi Zakon o vodnim uslugama. 

"Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva predlaže se da odluku kojom se uvodi naknada za razvoj, kao jedinu lokalnu investicijsku komponentu cijene vode, donose ubuduće jedinice područne (regionalne) samouprave, a ne više jedinice lokalne samouprave, kako bi se ujednačio sadržaj, te ubrzao i olakšao postupak donošenja, na razini bližoj uslužnom području budućeg integriranog isporučitelja vodnih usluga", istaknuli su u Ministarstvu.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje